Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

Cóipcheart: Tathantaíonn an Coimisiún ar na Ballstáit rialacha cóipchirt an Aontais a thrasuí go hiomlán sa dlí náisiúnta

Chinn an Coimisiún tuairimí réasúnaithe a sheoladh chuig an mBulgáir, chuig an gCipir, chuig an nGréig, chuig Éire, chuig an Laitvia, chuig an bPolainn, chuig an bPortaingéil, chuig an tSlóivéin, chuig an tSlóvaic agus chuig an bhFionlainn maidir lena mainneachtain fógra a thabhairt don Choimisiún faoi bhearta trasuímh maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara is infheidhme maidir le tarchur áirithe ar líne (Treoir 2019/789).

photo of someone holding a piece of paper with Copyright sign on with a background of a busy city street

iStock photo Getty images plus

Tá tuairimí réasúnaithe seolta ag an gCoimisiún chuig an mBeilg, an Bhulgáir, an Chipir, an Danmhairg, an Ghréig, an Fhrainc, an Laitvia, an Pholainn, an Phortaingéil, an tSlóivéin, an tSlóvaic, an Fhionlainn agus an tSualainn as mainneachtain fógra a thabhairt don Choimisiún faoi bhearta trasuí maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara sa Mhargadh Aonair Digiteach(Treoir (AE) 2019/790).

Preaseisiúint iomlán