Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

Bréagaisnéis faoin gcoróinvíreas: déanann ardáin ar líne gníomhaíochtaí nua agus iarrann siad ar níos mó imreoirí páirt a ghlacadh sa Chód Cleachtais

D’fhoilsigh an Coimisiún na tuarascálacha ó Facebook, Twitter, TikTok, Microsoft agus Google maidir leis na bearta a glacadh i mí an Mheithimh chun bréagaisnéis faoin gcoróinvíreas a chomhrac. Tá na sínitheoirí reatha agus an Coimisiún ag iarraidh ar chuideachtaí nua páirt a ghlacadh sa Chód Cleachtais maidir le bréagaisnéis mar go gcuideoidh sé lena thionchar a leathnú agus í a dhéanamh níos éifeachtaí.

" "

Seo mar a labhair Věra Jourová, an Leas-Uachtarán um Luachanna agus um Thrédhearcacht:

Le clár faireacháin bréagaisnéise COVID-19, bhíothas in ann súil a choinneáil ar ghníomhaíochtaí tábhachtacha a chuir ardáin ar líne i bhfeidhm. Agus athraithigh nua den víreas á leathadh agus vacsaíní ag leanúint ar aghaidh ar luas iomlán, tá sé ríthábhachtach na gealltanais a chomhlíonadh. Táimid ag tnúth le neartú an Chóid Chleachtais.

Dúirt Thierry Breton, an Coimisinéir um an Margadh Inmheánach:

Sheas an tAontas leis an ngealltanas a thug sé a dhóthain dáileoga a chur ar fáil chun gach saoránach den Aontas a vacsaíniú go sábháilte. Ní mór do na páirtithe leasmhara go léir a bhfreagracht a ghlacadh anois chun dul i ngleic leis an drogall i leith vacsaíní a eascraíonn as an mbréagaisnéis. Cé go bhfuil an Cód Cleachtais á neartú againn le hardáin agus le sínitheoirí, táimid ag iarraidh ar shínitheoirí nua páirt a ghlacadh sa chomhrac i gcoinne na bréagaisnéise.

Mar shampla, shroich feachtas TikTok a thacaíonn le vacsaíniú, le rialtas na hÉireann, níos mó ná milliún tuairim agus os cionn 20,000 rud a thaitin leis. Lean Google air ag obair le húdaráis sláinte poiblí chun eolas a thaispeáint faoi shuíomhanna vacsaínithe i Google Search agus Mapaí, gné atá ar fáil sa Fhrainc, sa Pholainn, san Iodáil, in Éirinn agus san Eilvéis.

Ar Twitter, is féidir le húsáideoirí córais uathoibrithe a oiliúint anois chun sáruithe ar bheartas bréagaisnéise COVID-19 an ardáin a shainaithint ar bhealach níos fearr. Chuir Microsoft síneadh lena chomhpháirtíocht le NewsGuard, síneadh Edge a thugann rabhadh faoi shuíomhanna gréasáin a scaipeann bréagaisnéis.

Chomhoibrigh Facebook le húdaráis sláinte idirnáisiúnta chun feasacht an phobail ar éifeachtúlacht agus sábháilteacht vacsaíní a mhéadú agus le taighdeoirí Ollscoil Stáit Michigan (MSU) chun domhainbhrionnuithe a bhrath agus a shannadh ar bhealach níos fearr.

Ní mór leanúint de na hiarrachtaí comhpháirteacha sin i bhfianaise na ndúshlán casta leanúnach a bhaineann leis an mbréagaisnéis ar líne go fóill. Tá síneadh curtha le clár faireacháin bréagaisnéise COVID-19 an Choimisiúin go dtí deireadh 2021 agus foilseofar tuarascálacha gach dhá mhí anois.

Foilseofar an chéad sraith tuarascálacha eile i mí Mheán Fómhair. Tar éis na Treorach a foilsíodh le déanaí, chuir na sínitheoirí tús leis an bpróiseas chun an Cód a neartú agus sheol siad glao comhpháirteach ar léiriú spéise do shínitheoirí nua a d’fhéadfadh a bheith ann. 

Faigh rochtain ar na tuarascálacha