Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

Pacáiste sáruithe mhí na Nollag: iarrann an Coimisiún ar an Rómáin rialacha cóipchirt an Aontais a chomhlíonadh

Chinn an Coimisiún litir fógra fhoirmiúil bhreise a chur chuig an Rómáin ar an bhforas go bhfuil a rialacha náisiúnta maidir le bainistiú ceart i saothair cheoil ag teacht salach ar rialacha cóipchirt an Aontais.

photo of a person holding a white sheet of paper with copyright sign on it

iStock Photo Getty Images plus

Chuir an Coimisiún tús leis an nós imeachta um shárú ar dtús trí litir fógra fhoirmiúil a sheoladh chuig údaráis na Rómáine an 8 Nollaig 2017 nuair a dhíospóid an Coimisiún úsáid na comhbhainistíochta éigeantaí chun saothair cheoil a chur in iúl don phobal. Leasaigh an Rómáin a reachtaíocht i mí Eanáir 2019 chun foráil a dhéanamh maidir le comhcheadúnú a mbeidh éifeacht leathnaithe aige. Measann an Coimisiún nach dtugann an leasú seo aghaidh iomlán ar an sárú ar dhlí an Aontais a sainaithníodh ar dtús. Thairis sin, ní chomhlíonann na rialacha nua Airteagal 12 de Threoir (AE) 2019/790, lena gcomhchuibhítear na coinníollacha faoinar féidir leis na Ballstáit foráil a dhéanamh do shásraí comhcheadúnaithe a bhfuil éifeacht leathnaithe acu. Tá dhá mhí ag údaráis na Rómáine anois chun freagra a thabhairt ar na hargóintí a d’ardaigh an Coimisiún. Seachas sin, féadfaidh an Coimisiún a chinneadh tuairim réasúnaithe a sheoladh.

Tuilleadh eolais faoi rialacha cóipchirt an Aontais:

  •  Treoir 2001/29/CEmaidir le comhchuibhiú gnéithe áirithe den chóipcheart agus de chearta gaolmhara sa tsochaí faisnéise
  • Treoir (AE) 2019/790 maidir le cóipcheart sa Mhargadh Aonair Digiteach