Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Foilseachán

Pléann an tAontas agus Ceanada na chéad chéimeanna eile le haghaidh comhar méadaithe maidir le cúrsaí digiteacha

Reáchtáil an Coimisiún Eorpach agus Ceanada Idirphlé Digiteach chun a gComhpháirtíocht Straitéiseach Dhigiteach a chur chun feidhme a thuilleadh an 24 Feabhra 2024.

The EU and Canada discuss next steps for increased cooperation on digital

iStock photo Getty images plus

Mar obair leantach ar an gcruinniú fíorúil idir an Coimisinéir um an Margadh Inmheánach Thierry Breton agus Aire Nuálaíochta, Eolaíochta agus Tionscail Cheanada François-Philippe Champagne an 1 Feabhra, phléigh an tAontas agus Ceanada na chéad chéimeanna eile le haghaidh comhar méadaithe sa chibearshlándáil, intleacht shaorga (IS), eolaíocht chandamach agus leathsheoltóirí, beartas poiblí a bhaineann le hardáin ar líne, nascacht idirnáisiúnta shlán, agus cibearshlándáil.

Dearbhaíodh ag an gcruinniú go bhfuil fís dhearfach, chuimsitheach agus dhuinelárnach den gheilleagar digiteach agus den tsochaí dhigiteach ag an dá thaobh, fís ina mbeidh dearadh, forbairt, rialachas agus úsáid na teicneolaíochta faoi threoir luachanna daonlathacha agus urraim do chearta bunúsacha.

Bhí Roberto Viola, Ard-Stiúrthóir Líonraí Cumarsáide, Inneachair agus Teicneolaíochta (AS CONNECT), an Coimisiún Eorpach, Simon Kennedy, an Leas-Aire Nuálaíochta, Eolaíochta agus Forbartha Eacnamaíche (ISED), Ceanada, agus Isabelle Mondou, Leas-Aire Oidhreachta Cheanada, ina gcomhchathaoirligh ar an idirphlé.  

Tuilleadh eolais faoi chomhpháirtíochtaí digiteacha