Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

An Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta idir an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe: ár gcomhpháirtíocht athnuaite a neartú i dtráth corrach

D’athdhearbhaigh an tAontas agus na Stáit Aontaithe a ndlúthchomhar chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda trádála agus teicneolaíochta i gcomhréir lena dtiomantas comhroinnte don daonlathas, don tsaoirse agus do chearta an duine.

picture of the flags of the United States of America and the European Union

iStock photo Getty images plus

Ag teacht le chéile dóibh ag an dara Cruinniú Aireachta den Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta (TTC) i bPáras, d’athdhearbhaigh an dá pháirtí ról lárnach TTC don chomhpháirtíocht athnuaite thrasatlantach, a d’oibrigh cheana féin chun comhordú a dhéanamh ar bhearta comhpháirteacha atá á ndéanamh ag an Aontas agus ag na Stáit Aontaithe i bhfianaise ionsaí na Rúise i gcoinne na hÚcráine.

Preaseisiúint iomlán