Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

An Gníomh um Shaoirse na Meán Eorpach: Rialacha molta ag an gCoimisiún chun iolrachas agus neamhspleáchas na meán a chosaint san Aontas Eorpach

Ghlac an Coimisiún Eorpach inniu Gníomh Eorpach um Shaoirse na Meán, sraith nua rialacha chun iolrachas agus neamhspleáchas na meán a chosaint san Aontas.

slide showing a circle with a microphone and text European Media Freedom Act

European Commission

Áirítear sa Rialachán atá beartaithe, i measc nithe eile, coimircí i gcoinne cur isteach polaitiúil ar chinntí eagarthóireachta agus i gcoinne faireachais. Cuirtear béim ann ar neamhspleáchas agus ar chistiú cobhsaí na meán seirbhíse poiblí agus ar thrédhearcacht úinéireacht na meán agus ar leithdháileadh na fógraíochta stáit. Leagtar amach ann freisin bearta chun neamhspleáchas eagarthóirí a chosaint agus chun coinbhleachtaí leasa a nochtadh. Ar deireadh, tabharfaidh an Gníomh aghaidh ar shaincheist chomhchruinnithe na meán agus cruthófar Bord Eorpach nua neamhspleách um Sheirbhísí na Meán, ina mbeidh údaráis náisiúnta na meán. Ghlac an Coimisiún Moladh comhlántach freisin chun coimircí inmheánacha do neamhspleáchas eagarthóireachta a spreagadh.

Preaseisiúint iomlán

Related content