Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

Plean Sáraithe Ailse na hEorpa: Seoladh an Tionscnaimh Eorpaigh um Íomháú Ailse

Ag imeacht níos luaithe an tseachtain seo sa Bhruiséil, sheol an Coimisiún an Tionscnamh Eorpach um Íomháú Ailse chun tacú le soláthraithe cúraim sláinte, institiúidí taighde agus nuálaithe an úsáid is fearr a bhaint as réitigh nuálacha sonraíbhunaithe maidir le cóireáil agus cúram ailse.

MRI magnetic resonance imaging device in hospital

iStock photo Getty images plus

Oibreoidh an tionscnamh, gníomhaíocht shuaitheanta faoi Phlean Sáraithe Ailse na hEorpa, chun bonneagar digiteach a chruthú lena nascfar acmhainní agus bunachair sonraí sonraí íomháithe ailse ar fud an Aontais, agus ag an am céanna áiritheofar go gcloífear le hardchaighdeáin eitice, le hiontaoibh, le slándáil agus le cosaint sonraí pearsanta. Ina theannta sin, nascfaidh sé tionscnaimh ar leibhéal an Aontais agus tionscnaimh náisiúnta, líonraí ospidéil, chomh maith le stórtha taighde le sonraí íomháithe agus le sonraí sláinte ábhartha eile.

Preaseisiúint iomlán