Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

Cuirfear tús leis an gcéad timthriall comhair agus faireacháin chun spriocanna Deich mBliana Digiteacha 2030 an Aontais a bhaint amach

Tháinig clár beartais na Deacáide Digití 2030, sásra faireacháin agus comhair chun spriocanna coiteanna a bhaint amach do chlaochlú digiteach na hEorpa faoi 2030, i bhfeidhm.

iStock photo Getty images plus

Den chéad uair riamh, tá cuspóirí agus spriocanna nithiúla leagtha síos go comhpháirteach ag Parlaimint na hEorpa, ag na Ballstáit agus ag an gCoimisiún sna ceithre phríomhréimse scileanna digiteacha, bonneagar lena n-áirítear nascacht, digitiú gnólachtaí, agus seirbhísí poiblí ar líne, i dtaca leis an Dearbhú maidir le Cearta agus Prionsabail Dhigiteacha Eorpacha. Ag gabháil leis na cuspóirí agus na spriocanna, tá próiseas comhair thimthriallach ag tosú inniu, chun an dul chun cinn a mheas agus garspriocanna a shainiú ionas gur féidir iad a bhaint amach faoi 2030. Leis an gclár freisin, cruthaítear creat nua do thionscadail ilnáisiúnta a chuirfidh ar chumas na mBallstát dul i gcomhar le chéile ar thionscnaimh dhigiteacha.

Preaseisiúint iomlán