Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

Tairseach Dhomhanda: Comhghuaillíocht Dhigiteach AE-MLC seolta ag comhpháirtithe an Aontais, Mheiriceá Laidinigh agus Mhuir Chairib sa Cholóim

An 14 Márta in Bogotá na Colóime, seoladh Comhghuaillíocht Dhigiteach an Aontais Eorpaigh-Meiriceá Laidineach agus Mhuir Chairib, tionscnamh comhpháirteach chun cur chuige duinelárnach a chur chun cinn i leith an chlaochlaithe dhigitigh.

Tacaítear leis le ranníocaíocht tosaigh EUR 145 mhilliún ó Team Europe, lena n-áirítear EUR 50 milliún ó bhuiséad an Aontais chun borradh a chur faoin gcomhar digiteach idir an dá réigiún.

Seo mar a labhair Margrethe Vestager, an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin um Eoraip atá oiriúnach don Aois Dhigiteach:

Is mian linn ár gcomhobair ar réimsí digiteacha ríthábhachtacha a neartú. Is mian linn naisc shlána le comhpháirtithe i Meiriceá Laidineach agus i Muir Chairib a threisiú. Le chéile, cuirfimid chun cinn an fhís atá againn maidir le claochlú digiteach a bheidh cuimsitheach, inbhuanaithe agus duinelárnach. Cuireann sé sin le cearta agus prionsabail dhigiteacha an Aontais agus le Clár Oibre Digiteach an Aontais 2024.

Tuilleadh Eolais:

Preasráiteas