Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Foilseachán

Straitéis nua maidir le hIdirlíon Níos Fearr do Leanaí ag an gComhthionól Digiteach

Mar chuid de chlár an Chomhthionóil Dhigitigh, beidh deis ag ceardlann dar teideal “Mieux Protéger les mineurs sur internet/BIK” an straitéis Eorpach nua-ghlactha i ndáil le hIdirlíon Níos Fearr do Leanaí (BIK+) a chur i láthair chun seirbhísí digiteacha atá oiriúnach ó thaobh aoise de a fheabhsú agus chun a áirithiú go ndéanfar gach leanbh a chosaint, a chumhachtú agus a urramú ar líne.

Mairfidh ceardlann BIK+, i mBéarla, ar feadh 2,5 uair an chloig Dé Máirt, an 21 Meitheamh 2022 ag 10.00-12.30 CET agus roinnfear í in dhá phlé painéil ina ndíreofar ar phríomhcholúin straitéis BIK+, eadhon ‘cosaint’ agus ‘cumhachtú agus rannpháirtíocht’.

Eagraítear an dá phainéal ar bhealach il-gheallsealbhóra, ina dtugtar le chéile ionadaithe ó réimse beartais an Aontais agus ón réimse beartais náisiúnta, ón earnáil phríobháideach, ó eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus ó Ambasadóirí Óige BIK — daoine óga a dhéanann ionadaíocht thar ceann óige na hEorpa agus a gcuid smaointe agus taithí a roinnt ar an idirlíon níos sábháilte.

Is féidir an cheardlann a leanúint ar líne. 

Clár iomlán agus clárú

Straitéis Eorpach i ndáil le hIdirlíon Níos Fearr do Leanaí (BIK+)