Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

Sár-ríomhaire Eorpach nua a tionscnaíodh sa Phortaingéil

Inniu, thionscain an Coimisiún agus an Comhghnóthas Ríomhaireachta Ardfheidhmíochta Eorpach (Comhghnóthas EuroHPC) in éineacht le Príomh-Aire na Portaingéile Antonio Costa agus Fondúireacht Eolaíochta agus Teicneolaíochta na Portaingéile “Deucalion”, an sár-ríomhaire EuroHPC is déanaí. “Deucalion” suite ag an gCampas Azurém, Guimarães, an Phortaingéil.

photo of a room full of computers

iStock photo Getty images plus

Úsáidfear an córas nua den chéad scoth chun taighde agus forbairt a chur chun cinn i réimsí amhail teicneolaíochtaí atá tíosach ar fhuinneamh, réamhaisnéisí aimsire, agus taighde ar muir agus aigéanach. Cuideoidh sé freisin le feidhmeanna tionsclaíocha a fhorbairt i bhfionnachtain drugaí, i ndearadh ábhar nua, i gcórais néareolaíochta, i gcórais fuinnimh atá neamhdhíobhálach don aeráid, agus i réimsí eile.

Is é Deucalion, an seachtú sár-ríomhaire EuroHPC a suiteáladh san Aontas Eorpach, an acmhainn ríomhaireachta is cumhachtaí agus is forbartha sa Phortaingéil. Is ionann é agus infheistíocht EUR 20 milliún, lena n-áirítear EUR 7 milliún de mhaoiniú ón Aontas agus buaicfheidhmíocht 10 Petaflops — nó ríomhanna 10 milliún billiún in aghaidh an tsoicind. Thairis sin, cuireann sé ailtireacht uathúil ar fáil san Eoraip, rud a thugann rochtain d’úsáideoirí Eorpacha ar dhearadh ceannródaíoch a chomhlánóidh agus a shaibhreoidh an tacar éagsúil ailtireachtaí ríomhaireachta a chuireann na córais EuroHPC ar fáil.

Tá Deucalion ag teacht le sár-ríomhairí an Chomhghnóthais EuroHPC atá i bhfeidhm cheana féin: Discoverer sa Bhulgáir, MeluXina i Lucsamburg, Vega sa tSlóivéin, Karolina sa tSeicia, LEONARDO san Iodáil, agus LUMI san Fhionlainn. Beidh an tríú sár -ríomhaire réamh-eacsascálaithe Eorpach MareNostrum5 sa Spáinn ina dhiaidh insealbhú Deucalion go luath, agus cuirfear tús leis an bhfómhar seo chugainn.

Tuilleadh eolais