Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Foilseachán

Comhairliúchán maidir leis an Margadh Oscailte: PCP chun inrochtaineacht ar bhóithre agus sábháilteacht tráchta a fheabhsú

Is mian le Comhairle Contae na hIorua Troms agus Finnmark dúshlán a thabhairt don mhargadh chun réitigh chliste a fhorbairt a fheabhsóidh inrochtaineacht agus a mhéadóidh sábháilteacht tráchta feadh na mbóithre, ionas nach gcomhlíonfaidh feithiclí áit nach bhfuil aon spás ann.

Lógó Troms agus Finnmark

Tugann siad cuireadh do thairgeoirí a bhféadfadh spéis a bheith acu páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán margaidh oscailte idir an 23 Márta agus an 4 Aibreán 2022 mar ullmhúchán don soláthar réamhthráchtála (PCP) atá ar na bacáin acu ar an ábhar seo.

Bealaí iompair tábhachtacha
Is bealaí iompair
tábhachtacha iad gréasán bóithre an chontae i dTroms agus i bhFinnmark do dhaoine agus do ghnólachtaí araon. Is é an dúshlán ná go bhfuil leithead bóthair ag thart ar 10 faoin gcéad den ghréasán bóithre nach gcomhlíonann na ceanglais chaighdeánacha bóthair a bhfuil seomra ag dhá fheithicil mhóra chun freastal orthu.

Scrogaill agus sábháilteacht tráchta
Nuair a thagann feithiclí móra le chéile i dtolláin chaol, is minic a bhíonn ar fheithicil amháin cúltaca, áit ar féidir leis an ainliú damáiste a dhéanamh don tollán agus don fheithicil araon. I climbs géar le cuaire mearbhall, tá sé dúshlánach a fheiceáil ar an trácht atá ag teacht, go minic feithiclí le chéile ar na codanna is cúinge — a bhfuil feithiclí a stopadh. I gcodanna atá i mbaol an gheimhridh agus sleamhain, ní féidir le feithiclí móra éirí de thalamh arís, tagann cásanna dainséaracha tráchta chun cinn ag na scrogaill sin agus tá baol ann go gcaillfear luachanna mar gheall ar iompar bia i bhfoirm moilleanna ar an ngréasán bóithre.

Is mian le
Troms agus bardais chontae Finnmark réitigh chliste
a lorg chun aghaidh a thabhairt ar an margadh chun réitigh chliste a fhorbairt a chuirfidh feabhas ar inrochtaineacht agus a mhéadóidh sábháilteacht tráchta feadh ár mbóithre, ionas nach mbeidh feithiclí in ann freastal ar áiteanna nach bhfuil aon spás ann. Fuair an bhardas contae NOK 9.7 milliún i gcistí deontais ó Troms Holding AS, chun réiteach a fhorbairt do chodanna i gceantar geografach Troms.

Cad é aidhm an idirphlé margaidh?
Tugtar cuireadh duit freastal ar idirphlé margaidh, le comhdháil idirphlé agus cruinnithe duine le duine, chun eolas a chur ar fáil faoin tionscadal. Is é is cuspóir leis sin cur leis an tuiscint ar ár riachtanais, chomh maith le hionchur a fháil maidir le cur chun feidhme an tsoláthair réamhthráchtála.

Tá idirphlé ag teastáil le soláthróirí nó cuibhreannais a d’fhéadfadh a bheith ann laistigh de theicneolaíocht na mbraiteoirí, soláthróirí T & F, an earnáil iompair, TFC agus disciplíní ábhartha eile, ar féidir leo réitigh chliste a fhorbairt ionas nach gcomhlíonfaidh feithiclí i gcás nach bhfuil aon spás ann.

Tá sé mar aidhm freisin go mbeidh soláthróirí in ann comhoibriú a d’fhéadfadh a bheith ann le chéile a phlé chun cuibhreannais a chruthú, d’fhonn réiteach cuimsitheach a chur ar fáil.

Cad é raon feidhme an idirphlé?
Trí idirphlé margaidh, is mian linn an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • Cuir an margadh ar an eolas faoin tionscadal agus faoin ngá ba mhaith linn a réiteach
  • eolas a thabhairt faoi chur chun feidhme an tionscadail mar sholáthar réamhthráchtála
  • Faigh ionchur ón margadh faoi rialacha iomaíochta, critéir dhámhachtana agus ualú, chomh maith le hairgeadas agus sceideal do chéimeanna éagsúla an phróisis forbartha
  • iniúchadh a dhéanamh ar na réitigh a d’fhéadfadh an margadh a shamhlú
  • measúnú a dhéanamh ar bhrabús agus ar acmhainneacht an mhargaidh
  • plé a dhéanamh ar na dúshláin a bhaineann leis an margadh agus ar na dúshláin a theastaíonn ó sholáthróirí chun réiteach cliste a fhorbairt

Comhdháil maidir leis an idirphlé digiteach
Beidhcomhdháil umidirphlé digiteach ar siúl an 23 Márta 2022 ar 12: 00-14: 30. Is féidir leat clárú anseo.

Cruinnithe duine le duine
Sa tréimhse 29 go 4 Aibreán 2022, tugtar an deis do pháirtithe leasmhara bualadh leis na soláthraithe duine ar dhuine. Is féidir leat clárú anseo.