Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

Tuarascáil 2022 maidir leis an Smacht Reachta: Eisíonn an Coimisiún moltaí sonracha do na Ballstáit

Mar a tharla le heagráin roimhe seo, scrúdaítear sa tuarascáil seo forbairtí i gceithre phríomhréimse don smacht reachta: córais cheartais, an creat frithéillithe, iolrachas agus saoirse na meán, agus saincheisteanna institiúideacha eile a bhaineann le srianta agus ceartúcháin.

D’fhoilsigh an Coimisiún an tríú Tuarascáil bhliantúil maidir leis an Smacht Reachta inniu. Tagann an tuarascáil i gcomhthéacs ionradh na Rúise ar an Úcráin, inar léiríodh a thábhachtaí atá sé luachanna daonlathacha, cearta an duine agus an smacht reachta a chaomhnú.

Áirítear ann forléargas ar na treochtaí san Aontas ina iomláine agus 27 gcaibidil tíre ag féachaint ar fhorbairtí i ngach Ballstát ó mhí Iúil 2021. I dtuarascáil na bliana seo den chéad uair, tá moltaí sonracha dírithe ar gach Ballstát, mar a d’fhógair an tUachtarán von der Leyen ina haitheasc ar Staid an Aontais 2021. Tá sé i gceist leis na moltaí na Ballstáit a spreagadh chun athchóirithe leanúnacha nó athchóirithe atá beartaithe a thabhairt ar aghaidh agus chun cabhrú leo na háiteanna ina bhfuil gá le feabhsuithe a shainaithint.

Léigh an phreaseisiúint iomlán.