Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Foilseachán

Simpliú: cónaidhmeanna agus spásanna sonraí scamall-go-aoiseach simplí

Is é Simpl na meánearraí cliste lena gcumasófar cónaidhmeanna néalríomhaireachta agus lena dtacófar leis na mórthionscnaimh sonraí uile atá á maoiniú ag an gCoimisiún Eorpach, amhail spásanna coiteanna sonraí Eorpacha.

Beidh Simpl:

 • Atá fréamhaithe do chásanna sonracha úsáide, lena gcumhdaítear raon leathan cásanna ó spásanna sonraí earnála (e.g. Talmhaíocht, Géanómaíocht, Fuinneamh, Soghluaisteacht) go Cinn Scríbe na Cruinne, agus ó IS-ar-éileamh go dtí an Néal Eorpach maidir leis an Eolaíocht Oscailte. Áiritheoidh Simpl gur féidir tacair sonraí agus a mbonneagair a idirnascadh gan uaim agus go mbeidh siad idir-inoibritheach.
 • Cliste agus modúlach, chun gur féidir comhpháirteanna a athsholáthar nó a chur leis gan cur isteach ar an gcuid eile den chóras, rud a bhfuil súil againn leanúint ar aghaidh ag forbairt le himeacht ama.
 • Foinse oscailte, a thugann léargas ar gach cuid den ailtireacht (gan aon mhaíomh dílseánaigh) agus imscaradh simplí.
 • Glas, inscálaithe agus leaisteach, trí fhaireachán a dhéanamh ar a fheidhmíocht chomhshaoil, agus trí úsáideoirí nua a chur isteach gan cur isteach ar fheidhmíocht.
 • Slán agus idir-inoibritheach, i gcás ina bhfuil muinín, muinín agus comhlíonadh rialachán mar chuid den chóras. Ciallaíonn sé sin comhroinnt acmhainní gan iarracht idir rannpháirtithe, beag beann ar a dtimpeallacht próiseála sonraí. Cruthaíonn sé sraith astarraingthe a chuireann ar chumas sonraí sreabhadh thar roinnt soláthraithe agus Ballstát.

Agus ar ndóigh,...

 • simplí a úsáid agus a leathnú! 

Féach freisin an tacar soiléirithe atá faoi iamh faoi Simpl (nuashonrú Samhain 2022)

Maoiniú

Maoinítear Simpl tríd an gClár Oibre DIGITAL, faoi thopaicí 2.1.1 (Meánearraí cliste le haghaidh cónaidhm néalríomhaireachta Eorpach agus don spás Eorpach sonraí, a fhaigheann EUR 65 mhilliún ó 2021-2022), 2.1.2 (Píolótaí scála mór le haghaidh seirbhísí néalríomhaireachta-bhunaithe), agus thar Chuspóir Sonrach 2 (Cloud, sonraí, agus an Intleacht Shaorga), a bhreithneoidh Simpl dá n-imscaradh.

Is é ról an Choimisiúin Eorpaigh:

 • A bheith ina Údarás Conarthach a sholáthróidh Simpl.
 • Simpl a chur ar fáil saor in aisce agus foinse oscailte a chur ar fáil ar mhaithe leis na hearnálacha poiblí agus príobháideacha agus, ar deireadh, le saoránaigh na hEorpa.
 • A chuid cásanna Simpl féin a chur in úsáid mar gheallsealbhóir gníomhach ar spásanna sonraí atá le teacht.
 • A bheith ina phríomhoibreoir i roinnt spásanna sonraí a bhaineann go sonrach leis an earnáil phoiblí.
 • Timpeallachtaí tástála oscailte a chur ar fáil do pháirtithe leasmhara chun triail a bhaint as Simpl roimh imscaradh, chomh maith lena rannpháirtíocht féin i spásanna sonraí (bosca gainimh Simpl).

Obair ullmhúcháin

Le tacaíocht ó chonraitheoir, rinneamar obair ullmhúcháin atá á foilsiú againn de réir mar a thugtar chun críche í. Seo iad na táirgí insoláthartha:

Céimeanna amach anseo (nuashonraithe i mí Dheireadh Fómhair 2022)

D’eagraigh an conraitheoir a rinne an obair ullmhúcháin cur i láthair ar a thorthaí an 30 Bealtaine 2022, inar chuir siad sonraí ar fáil maidir le cúlra, fís agus cur chun feidhme féideartha Simpl.

Tá na cuir i láthair físe ar fáil anseo:

Tá an tÚdarás Conarthach ag obair ar thairiscint a ullmhú atá le seoladh, go táscach, ag tús 2023.

Is é seo a leanas an meastachán reatha maidir le raon feidhme na seirbhísí gairmiúla atá le soláthar:

 1. forbairt SIMPL. Is é seo an chruach bogearraí foinse oscailte mar a shamhlaítear sa réamhstaidéar thuas, agus beidh tairgeoirí in ann a dtogra féin a mhionsaothrú.
 2. soláthar agus bainistiú Saotharlanna SIMPL, timpeallacht taispeántais/talamh súgartha réamhshuiteáilte inar féidir le tríú páirtithe (spásanna sonraí earnála go hiondúil ina luathchéimeanna tionscanta) triail a bhaint as úsáid, cothabháil agus tacaíocht an chruach bogearraí foinse oscailte sula n-imscarfar é ar mhaithe lena riachtanais féin.
 3. soláthar roinnt cásanna de chruach bhogearraí SIMPL i bhfoirm timpeallachtaí táirgthe saincheaptha le haghaidh spásanna sonraí earnála ina bhfuil ról gníomhach ag an gCoimisiún Eorpach féin ina mbainistíocht.

Mar a tharla roimhe seo, coinneoimid an leathanach seo cothrom le dáta le tuilleadh sonraí faoin nós imeachta soláthair de réir mar a bheidh siad ar fáil.

Beartaímid an treochlár ardleibhéil chun Simpl a chur chun feidhme mar seo a leanas:

 • Ardán Íosta Infheicthe arna eisiúint faoi dheireadh 2023.
 • Ag an am céanna, agus ag tosú chomh luath agus is féidir in 2023, cuirfear an timpeallacht tástála oscailte ar fáil do pháirtithe leasmhara chun triail a bhaint astu.
 • Cuirfimid cásanna úsáide ar bord de réir a chéile agus déanfaimid iad a chomhtháthú, rud a chuideoidh leo Simpl a chur in oiriúint dá riachtanais shonracha (gan a nádúr cineálach a chur i mbaol). Tabharfar tús áite do chásanna a mhaoinítear ar shlí eile faoi DIGITAL.
 • Mar thionscadal foinse oscailte, déanfaimid forbairtí breise ar bhealach oscailte, éistfimid le riachtanais úsáideoirí agus cuirfimid fáilte roimh ranníocaíochtaí seachtracha. Foráiltear sa treochlár d’eisiúintí móra nua gach 6 mhí.

(Is chun críocha faisnéise amháin a chuirtear an treochlár seo ar fáil. Tá sé faoi réir a mhodhnaithe agus ní hionann é agus aon ghealltanas maidir le soláthar Simpl.)

Tuilleadh eolais

Féadfaidh tú tuilleadh sonraí a fháil faoin gcomhthéacs beartais sna háiteanna seo a leanas:

Tá go leor tionscnaimh tríú páirtí ag obair sa réimse seo agus go leanann muid féin le spéis mhór, mar shampla Gaia-X, an International Data Space Association, and the Eclipse Foundation, to name a few.

Is gealltanas uaillmhianach é Simpl. Chun níos mó a fhoghlaim faoi Simpl, fanacht tiúnta le haghaidh faisnéis bhreise, cothrom le dáta.

 

Chun moltaí a fháil, déan teagmháil le cnect-simpl@ec.europa.eu (Déanfar cumarsáid NB a bhaineann le soláthairtí leanúnacha a atreorú chuig na bealaí cuí).