Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Foilseachán

Dlúthpháirtíocht leis an Úcráin: An Clár don Eoraip Dhigiteach ar oscailt don Úcráin chun rochtain a fháil ar ghlaonna ar mhaoiniú

An tseachtain seo, shínigh an Coimisiún Eorpach comhaontú chun an Úcráin a cheangal leis an gClár don Eoraip Dhigiteach. As seo amach, beidh gnólachtaí, eagraíochtaí agus riaracháin phoiblí na hÚcráine in ann rochtain a fháil ar ghlaonna ón gClár don Eoraip Dhigiteach, a bhfuil buiséad foriomlán EUR 7.5 billiún aige don tréimhse 2021-2027.

photo of the ukranian flag against a cloudy sky

iStock photo Getty images plus

Seo mar a labhair Margrethe Vestager, an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin um Eoraip atá oiriúnach don Aois Dhigiteach:

Léirigh an Úcráin athléimneacht agus prowess teicneolaíochta iontach agus í ag déileáil le hionradh na Rúise, sa spás digiteach freisin. Leis an gcomhaontú sin, bainfidh an tAontas agus an Úcráin tairbhe as fios gnó a chéile agus as ár n-acmhainní digiteacha a leathnú.

Seo mar a labhair Thierry Breton, an Coimisinéir um an Margadh Inmheánach:

Is díol mór sásaimh dom inniu gur tugadh comhaontú comhlachais na hÚcráine i gcrích maidir leis an gClár don Eoraip Dhigiteach. Beidh ról lárnach aige sin chun gnólachtaí, taighdeoirí agus údaráis phoiblí na hÚcráine a thabhairt níos gaire don Aontas ó thaobh bonneagair dhigiteacha choiteanna a thógáil, chomh maith le claochlú digiteach a chothú ar mhaithe lenár muintir. Ina theannta sin, neartóidh sé ár gcumais dhigiteacha fhrithpháirteacha agus maolóidh sé aon chur isteach a d’eascair as ionsaí na Rúise.

Go háirithe, beidh an Úcráin in ann iarratas a dhéanamh ar chistiú agus ar thacaíocht do thionscadail i bpríomhréimsí acmhainneachta: an tsár-ríomhaireacht, an intleacht shaorga, ardscileanna digiteacha, agus úsáid fhorleathan teicneolaíochtaí digiteacha ar fud an gheilleagair agus na sochaí a áirithiú, lena n-áirítear trí Mhoil Nuálaíochta Digití. Tá na cuspóirí agus na réimsí topaicí sonracha atá incháilithe faoi láthair do mhaoiniú mionsonraithe sna Cláir Oibre. Tá tuilleadh eolais ar fáil sa Chlár don Eoraip Dhigiteach agus conas iarratas a dhéanamh ar leathanaigh ghréasáin mhaoiniúcháin. Tá maoiniú ón Aontas ar fáil don Úcráin freisin trí chláir eile de chuid an Aontais, amhail Fís Eorpach