Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Foilseachán

Aird a tharraingt ar líonraí agus oibreoirí VOD Eorpacha a fhaigheann tacaíocht ón Aontas

Gheobhaidh seacht dtionscadal tacaíocht ón Aontas chun feabhas a chur ar chúrsaíocht agus ar rochtain ar shaothair Eorpacha ar fud na gcríoch.

photo of a person holding a remote control in front of a wall of tv screens

© simpson33 - iStock

Mar léiriú ar shaibhreas agus éagsúlacht chultúrtha na hEorpa, ba cheart saothair chlosamhairc Eorpacha a bheith ar fáil do lucht féachana leathan ar fud na hEorpa. Tacaíonn an tAontas le hardáin físeáin ar éileamh (VOD) teacht le chéile agus ábhar Eorpach a thabhairt níos gaire dá lucht féachana.

I mí an Mheithimh 2021, sheol an Coimisiún glao ar thograí faoi chlár MEDIA Eoraip na Cruthaitheachta ar fiú EUR 4M é chun comhar trasteorann idir seirbhísí VOD na hEorpa atá ann cheana a mhéadú. Cuireadh tús le tionscadail i mí Eanáir 2022 agus mairfidh siad idir 12 mhí agus 18 mí.

Tionscadail roghnaithe

USP Plus

Is toradh é an ‘Tionscadal Sruthaithe Aontaithe’ (USP Plus) ar chomhoibriú i measc seirbhísí VOD a fheidhmíonn ar fud 14 chríoch: Universciné sa Fhrainc, ardáin SOONER i Benelux, sa Ghearmáin, san Ostair agus san Eilvéis agus Pickbox sa Chróit, sa tSeirbia, i Montainéagró, sa tSlóivéin, sa Bhoisnia agus sa Heirseagaivéin, sa Mhacadóin Thuaidh agus sa Bhulgáir. Ar an iomlán, is ionann na catalóga seo agus breis agus 10.000 scannán agus 2.000 uair an chloig de sheó teilifíse, ina bhfuil saothair chlosamhairc Eorpacha den chuid is mó agus a choimeádtar le caighdeáin eagarthóireachta cháilíochtúla.

Is iad cuspóirí USP+ seasamh na seirbhísí sruthaithe sin a threisiú agus, dá bhrí sin, líonra d’imreoirí neamhspleácha inbhuanaithe a chruthú a mbeidh catalóg leathan acu chun lucht féachana féideartha 220 milliún duine a bhaint amach. Chuige sin, seolfaidh an tionscadal na gníomhaíochtaí seo a leanas:

 • Acmhainní a chomhthiomsú chun 24 scannán Eorpacha neamhspleácha a eisiúint go comhpháirteach thar 12 mhí;
 • Féile ar líne a eagrú ina mbeidh na 24 theideal agus scannáin bhreise le feiceáil;
 • Gníomhaíochtaí margaíochta do na teidil agus don fhéile trí imeachtaí tras-chríocha;
 • Clár dílseachta coiteann a sheoladh d’úsáideoirí uile a gcuid seirbhísí;
 • Foirne measctha ó na comhpháirtithe uile a bhunú, próisis nua a fhorbairt, agus dea-chleachtais a shainaithint i ngach réimse a bhaineann le hoibríochtaí VOD;
 • Forbairtí TF a fhrithpháirtiú chun tairbhe a bhaint as córas aontaithe le haghaidh próiseáil sócmhainní, scaipeadh ábhair, anailís feidhmíochta agus tuairisciú.

Buiséad an AE: EUR 850.000

VODCOLAB

Is tionscnamh é VODCOLAB arna chomhdhearadh ag seachtar oibreoirí VOD chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais choiteanna trí chomhthástáil agus comhfhoghlaim. Tá an cuibhreannas comhdhéanta de chomhpháirtithe éagsúla, ó bhrandaí bunaithe go brandaí nua a bhfuil taithí agus eolas éagsúil acu, lena gcumhdaítear críocha éagsúla agus a bhfuil catalóg chomhiomlánaithe fhairsing agus éagsúil acu, eadhon Triart Film AB (an tSualainn), i gcomhpháirtíocht le Vega Scene AS (Norway), LevelK APS (an Danmhairg), Dáileadh Amharclannaíochta ABC BV (An Ísiltír), Cinobo Idiotiki Kefalaiouchki Etaireia (an Ghréig), 7 ART LTD (an Bhulgáir) agus Viesoji istaiga Kino Pasaka (an Liotuáin).

Is iad cuspóirí an tionscadail feabhas a chur ar cháilíocht agus ar tharraingteacht oibreoirí Eorpacha VOD agus inrochtaineacht agus clú an ábhair Eorpaigh a fheabhsú. Ach “saotharlann chomhoibrithe” a bheith i bhformáid, beifear in ann an méid seo a leanas a dhéanamh leis an bplean oibre:

 • Leas a bhaint as acmhainneacht na n-iarrachtaí frithpháirtithe agus na gcostas comhroinnte chun inneachar a fháil, a logánú agus a scaipeadh sna margaí éagsúla a chumhdaítear leis na comhpháirtithe;
 • Próisis chomhchoiteanna faisnéise agus nuálaíochta a chumasú bunaithe ar mhalartú eolais agus dea-chleachtas;
 • Féachaint ar fheachtais chumarsáide chomhroinnte agus ar bhealaí saincheaptha margaíochta agus straitéisí brandála d’fhorbairt an lucht féachana faoin topaic uileghabhálach d’ábhar Eorpach.

Buiséad an AE: EUR 600.000

BEETHOVEN

medici.tv ar cheann de na hardáin VOD is mó ar fud an domhain le haghaidh taibhealaíona, atá faoi úinéireacht na cuideachta Francaí Museec. Le catalóg de chláir 3.000, a bhfuil 96 % de na hEorpa, agus 150 imeachtaí beo in aghaidh na bliana, sroicheann sé lovers ceoil i 192 tír. Tá an t-ardán ag iarraidh an slabhra luacha agus dílseacht íocaíochta a chosaint le tairiscint láidir chruthaitheach ar chláir Eorpacha. Ráthaíonn sé infhaighteacht dhlíthiúil agus éifeachtach ar fud an domhain trí shamhail ghnó atá iontaofa agus fadtéarmach.

Trí ‘BEETHOVEN’, forbróidh medici.tv na gníomhaíochtaí seo a leanas:

 • Uirlisí nua amhail córas moltaí agus grafaicí faisnéise a chur chun feidhme;
 • Uirlisí cuimsitheacha a shuiteáil do dhaoine faoi mhíchumas;
 • An t-ábhar atá ann a éagsúlú tríd an gcéad sraith podchraolta de 12 eipeasóid a tháirgeadh;
 • Formáidí nua a chur ar fáil do líonraí na meán sóisialta;
 • Feabhas a chur ar a ardán oideachais (infheistíochtaí teicniúla, margaíochta agus eagarthóireachta).

Buiséad an AE: EUR 400.000

Teorainneacha Trasna LaCinetek

Is ardán Eorpach VoD é LaCinetek a d’fhorbair La Cinémathèque des Réalisateurs, atá tiomnaithe go heisiach d’oidhreacht scannán ón 20ú haois agus go dtí 2005. Tá níos mó ná 1.600 scannán agus 600 bónas sa chatalóg, nár eisíodh aon trian díobh riamh ar VOD, agus tá sé ar fáil sa Fhrainc, sa Bheilg, i Lucsamburg, sa Ghearmáin agus san Ostair. Ag brath ar chomhpháirtíochtaí láidre le cinémathèques Eorpacha, cartlanna agus institiúidí scannán, pictiúrlanna agus féilte, tá sé d’aidhm ag ‘LaCinetek Across Borders’ leathnú trasteorann agus rochtain ar oidhreacht scannán a fheabhsú trí na gníomhaíochtaí seo a leanas:

 • Méadaigh an t- alt seoda Hidden, ag taispeáint scannáin athchóirithe ag roinnt institiúidí scannán; 
 • Feabhas a chur ar a thairiscint fotheidil;
 • Cruthaigh rannóg Spraoiliostaí ar an ardán;
 • Uirlisí sonracha a fhorbairt do lucht féachana faoi mhíchumas;
 • Féilte scannán ar líne agus clubanna ar líne/fisiciúla a eagrú;
 • Bónais chartlainne/físeáin bhunaidh a dháileadh ar institiúidí oideachais scannán;
 • Dea-chleachtais a scaipeadh le haghaidh sruthú níos glaise;
 • Feachtais spriocdhírithe mhargaíochta agus chumarsáide a chruthú, go háirithe feachtais atá dírithe ar lucht féachana óg;
 • Ceithre staidéar indéantachta a dhéanamh maidir le tairiscint uile-Eorpach/domhanda le haghaidh institiúidí scannánaíochta, teicneolaíochtaí glasaithe agus lipéad, gníomhaíochtaí oideachais agus comhpháirtíochtaí le hardáin Eorpacha VOD eile a chur chun feidhme.

Buiséad an AE: EUR 360.000

SHIFT Teilifíse Qwest

Ag tosú i 2018 mar sheirbhís fís-sruthaithe atá tiomnaithe go heisiach do snagcheol, tá Qwest TV tar éis droichid a chruthú anois le ceol leictreonach, pop/charraige agus clasaiceach. Cuimsíonn a chatalóg breis agus 1.600 físeán ceolchoirme agus clár faisnéise ar saothair chlosamhairc Eorpacha iad 70 % díobh.

Tá sé beartaithe ag an tionscadal ‘Qwest TV SHIFT’ feabhas a chur ar a thrí phríomhsheirbhís:

 • Aird a tharraingt ar shaothair chlosamhairc Eorpacha ina ardán SVOD trí sheinnliostaí coimeádta;
 • Teacht ar lucht féachana níos leithne dá 3 chainéal FAST (Teilifís Streaming Tacaithe Saor in Aisce) — Qwest TV Jazz, Qwest TV Mix agus Qwest TV Classical — trí chomhpháirtíochtaí le hoibreoirí a mhéadú;
 • Feabhas a chur ar a ardán oideachais Qwest TV EDU trína thairiscint a mhéadú, comhpháirtíochtaí nua a fhorbairt le hinstitiúidí agus níos mó mac léinn a bhaint amach;
 • Ina theannta sin, roinnfidh sé dea-chleachtais le gníomhaithe tionscail eile chun tuiscint níos fearr a fháil ar iompraíocht tomhaltóirí.

Buiséad an AE: EUR 300.000

DAF

Is ardán domhanda VOD é DAFilms.com chun scannáin faisnéise chruthaitheacha a dháileadh le béim ar phictiúrlann na hEorpa. Tá trí leagan ann atá deartha don Eoraip, do Mheiriceá agus don Áise, agus trí leagan náisiúnta do Phoblacht na Seice, don Pholainn agus don tSlóvaic. Tá níos mó ná 3.300 scannán ar fáil sa chatalóg scannán, ar Eorpach dhá thrian díobh. Tá DAFilms á chumhachtú ag Doc Alliance, tionscadal comhoibríoch le seacht mórfhéilte Eorpacha lena n-áirítear CPH:DOX (an Danmhairg), Doclisboa (an Phortaingéil), Docs Against Gravity Film Festival (an Pholainn), DOK Leipzig (an Ghearmáin), FIDMarseille (an Fhrainc), Ji.hlava IDFF (Poblacht na Seice), agus Visions du Réel (an Eilvéis).

Is é fís DAF do 2022 uirlisí a fhorbairt le haghaidh comhar ar ardchaighdeán le féilte scannán agus le hinstitiúidí scannán chun leas iomlán a bhaint as an bpoitéinseal a bhaineann le cur chun cinn frithpháirteach, aghaidh a thabhairt ar an ngrúpa is mó is féidir de lucht féachana nua, agus na scannáin a chuirtear i láthair a bhainistiú i gceart.

Is iad seo a leanas spriocanna an tionscadail:

 • Acmhainneacht an chomhair le féilte scannán agus le hinstitiúidí scannánaíochta a neartú trí bhrandáil, coimeádaíocht, féile ar líne agus cineamatagrafaíocht áitiúil a chur chun cinn;
 • Leanúint de DAFilms Live Streams a tháirgeadh, cainteanna beo le scannánóirí Eorpacha aitheanta nó ag teacht chun cinn;
 • Seoladh DAFilms Junior, leagan nua de DAFilms for Kids agus don Óige a dhíreoidh ar ardán sábháilte a chur ar fáil do lucht féachana óg chun foghlaim, iniúchadh agus siamsaíocht a dhéanamh.

Buiséad an AE: EUR 273.000

FILMINXCHANGE

Is ardán VOD Spáinneach éFilmin a seoladh in 2007 a thairgeann an chatalóg neamhspleách scannán is mó atá ar fáil in SVOD ar aon ardán Eorpach. Tá níos mó ná 15.000 scannán agus sraith ann, is Eorpach breis agus 60 % dá chatalóg, agus is léiriúcháin nó comhléirithe Spáinneacha iad thart ar 20 % díobh.

Is tionscnamh é ‘FILMINXCHANGE’ arb é is aidhm dó dul i ngleic leis an ngá atá le cúrsaíocht trasteorann táirgeachtaí Eorpacha idir chríocha a fheabhsú agus athruithe ábhartha a ghiaráil trí infheistíocht a dhéanamh sa nuálaíocht agus trí ghníomhaíochtaí comhpháirteacha a cheapadh chun cur leis na dea-chleachtais atá ann cheana.

Déanfaidh an tionscadal an méid seo a leanas:

 • Staidéar a dhéanamh ar iompraíocht tomhaltóirí agus féidearthachtaí neamhshaothraithe a mhapáil d’fhor-rochtain lucht féachana nua, go háirithe aghaidh a thabhairt ar nideoige custaiméirí sinsearacha trí ghníomhaíochtaí FilminSenior, torthaí a aistriú ina bhforbairt theicneolaíoch chun inrochtaineacht agus rannpháirtíocht a fheabhsú;
 • Scéim comhoibrithe darbh ainm Malartuithe Féilte a dhearadh agus a thástáil, arb é is aidhm di feabhas a chur ar chúrsaíocht agus ar thomhaltas ábhair Eorpaigh.

Buiséad an AE: EUR 250.000

Glao 2022 ar thograí le haghaidh líonraí agus oibreoirí Eorpacha VOD

Foilsíodh glao na bliana seo ar thograí i mí an Mhárta 2022 agus is é an 2 Meitheamh 2022 an sprioc-am atá leis. Reáchtáladh seimineár gréasáin d’iarratasóirí féideartha ar an 9 Márta, taifeadadh an seisiún agus bhí sé ar fáil anseo.