Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Comhpháirtíocht Blocshlabhra na hEorpa

Is tionscnamh í an Chomhpháirtíocht Eorpach um Blocshlabhra (EBP) chun straitéis AE maidir le blocshlabhra a fhorbairt agus chun bonneagar blocshlabhra a thógáil do sheirbhísí poiblí.

    Croitheann dhá lámh dhigiteacha ar chomhaontú, rud a léiríonn an chomhpháirtíocht bhlocshlabhra

© Image by Igor Kutyaev - iStock Getty Images

Bosca gainimh teicneolaíochta agus rialála

Is é príomhfhócas na Comhpháirtíochta Blocshlabhra Eorpaí an Bonneagar Eorpach um Sheirbhísí Blocshlabhra (EBSI) a thógáil.

Cuidíonn an Chomhpháirtíocht Eorpach um Blocshlabhra (EBP) le hilroinnt thírdhreach an bhlocshlabhra a sheachaint trí dhlúthchomhar a chothú idir tíortha an Aontais. Tacaíonn an Chomhpháirtíocht le hidir-inoibritheacht agus le himscaradh leathan seirbhísí atá bunaithe ar bhlocshlabhra. Cuireann sé timpeallacht atá comhlíontach ó thaobh na rialála de ar fáil i gcomhréir iomlán le dlíthe an Aontais agus le struchtúir agus samhlacha soiléire rialachais chun cabhrú le fás agus borradh a chur faoin mblocshlabhra ar fud na hEorpa.

Trí bhlocshlabhra a úsáid iad féin, faigheann lucht déanta beartas na hEorpa eolas pearsanta ar an gcaoi a n-oibríonn an teicneolaíocht, ar an áit is fearr is féidir í a chur i bhfeidhm, agus ar an bpoitéinseal agus na rioscaí a bhaineann léi.  Feidhmíonn an EBP mar bhosca gainimh teicneolaíochta agus rialála araon, agus tá súil againn go dtiocfaidh rialáil níos fearr, níos eolaí ar an tosaigh cás teicneolaíochta agus úsáide.

Seirbhísí poiblí níos fearr do mhuintir na hEorpa ar fad

De réir mar a thagann EBSI ar líne, cuirfidh sé le seirbhísí rialtais trasteorann níos éifeachtúla agus níos inrochtana san Eoraip. Mar a cuireadh síos air tráth an fhógra ó Mariya Gabriel, an Coimisinéir um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach a bhí ann ag an am:

Amach anseo, bainfidh gach seirbhís phoiblí úsáid as teicneolaíocht bhlocshlabhra. Is deis iontach é blocshlabhra don Eoraip agus do na Ballstáit chun athmhachnamh a dhéanamh ar a gcórais faisnéise, chun muinín úsáideoirí agus cosaint sonraí pearsanta a chur chun cinn, chun cabhrú le deiseanna nua gnó a chruthú agus chun réimsí nua ceannaireachta a bhunú, rud a rachaidh chun tairbhe na saoránach, na seirbhísí poiblí agus na gcuideachtaí.

An Nuacht is Déanaí

DIGIBYTE |
The Commission’s European Innovation Council awards €5 million to blockchain solutions for social innovations

The European Innovation Council (EIC) Prize on Blockchains for Social Good has awarded €5 million to six winners selected in a call to identify scalable, deployable and high-impact blockchain solutions for societal challenges. The winning solutions propose blockchain applications for fair trade and circular economy, increasing transparency in production processes and quality information, improving accountability and contributing to financial inclusion and renewable energy.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Plean Gníomhaíochta don Oideachas

Is mian leis an Aontas a bheith ar thús cadhnaíochta sa teicneolaíocht bhlocshlabhra, a bheith ina nuálaí sa bhlocshlabhra agus ina mbeidh ardáin, feidhmchláir agus cuideachtaí suntasacha ina gcónaí ann.

Féach freisin