Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda: Líonra agus topology

Tá codanna geografacha i líonra leathanbhanda. Déanann toipeolaíocht líonra cur síos ar an gcaoi a bhfuil na codanna éagsúla de líonra nasctha. Is iad na topologies is ábhartha do na líonraí cnámh droma agus ceantair ná topologies crann, topologies fáinne agus topologies mogalra. Don chéad mhíle, dhá topologies bunúsacha is mó: pointe go hilphointe (p2mp) agus pointe go pointe (p2p).

Cumasaíonn leathanbhanda teicneolaíochtaí nuálacha don talmhaíocht

fix-empty

Leibhéil an líonra

Is éard atá i líonra leathanbhanda eilimintí geografacha (toise cothrománach) lena n-áirítear 3 chuid ar leith:

  • Líonra cnámh droma: Tá fáinne cábla snáthoptaice ann a nascann limistéir éagsúla den bhardas nó den réigiún. Tá sé de bhuntáiste ag an toipeolaíocht fáinne a bheith láidir (líonra céaduaire) i gcoinne gearrtha snáithíní aonair nó lochtanna eile (e.g. miondealú ar thaobh amháin). Uaireanta úsáidtear toipeolaíochtaí níos airde (e.g. toipeolaíochtaí atá mogalraithe) sa chuid cnámh droma den líonra.
  • Líonraí limistéir (i.e. aisiompair): Ceangail nóid rochtana roinnt comhiomlánú ar an trácht áitiúil a thuilleadh suas sa líonra. Is minic a chuirtear i bhfeidhm le fáinne cábla snáithíní optúla, cé gur féidir toipeolaíochtaí crann a úsáid. Má tá na cistí atá ar fáil faoi láthair an-teoranta, is beag líon iomlán na n-úsáideoirí deiridh atá le nascadh sa cheantar, is féidir naisc mhicreathonnta a úsáid mar réiteach gearrthéarmach go meántéarmach.
  • Naisc chéad mhíle (ar a dtugtar an míle deireanachfreisin) leis na húsáideoirí deiridh: Naisc ó na húsáideoirí deiridh chuig na nóid rochtana ina dtarlaíonn an chéad chomhbhailiú tráchta. Beidh dálaí éagsúla lóistíochta, eacnamaíocha agus déimeagrafacha i ngach cás; dá bhrí sin, d’fhéadfadh réitigh bhonneagair éagsúla a bheith níos oiriúnaí.

Topologies Líonra

Déanann toipeolaíocht líonra cur síos ar an gcaoi a bhfuil na codanna éagsúla de líonra nasctha. Maidir le líonra cnámh droma, is iad na topologies is ábhartha crann, fáinne agus topologies mogalra. Léiríonn toipeolaíochtaí eile atá liostaithe thíos droch-theip ar líonra agus, dá bhrí sin, níl siad chomh hábhartha don líonra cnámh droma.

  • Crann: Go ndéantar an trácht ó gach eilimint a chomhiomlánú suas ar bhealach ordlathach; de ghnáth bíonn toipeolaíocht crann níos saoire, ach ní bhíonn sé chomh láidir céanna: I gcás gearrtha snáithín nó fabht eile déanfar codanna áirithe den líonra a dhícheangal ar feadh tréimhsí fada. Thairis sin, i gcás gach céim den ordlathas, roinneann an trácht a thagann ó níos mó nóid an nasc fisiciúil céanna.
  • Fáinne: Tá gach eilimint líonra ceangailte le dhá eilimint sa chaoi is go mbeidh gach nasc fáinne. Tá an toipeolaíocht fáinne an buntáiste go bhfuil aon nód ceangailte le dhá nóid chomharsanachta (tá sé seo uaireanta dá ngairtear “iomarcaíocht”). I gcás gearrtha snáithín nó fabht eile, is féidir an trácht a atreorú go huathoibríoch go minic, agus an locht a dheisiú.
  • Mogalraithe: Tá gach eilimint líonra nasctha le roinnt eilimintí eile; is é seo an toipeolaíocht is láidre agus is tapúla ach is casta agus is costasaí mar gheall ar iarrachtaí sreangaithe agus crua-earraí ard.
  • Réalta: Tosaíonn gach nasc leis na nóid eile ó nód lárnach. Is é an buntáiste is mó a bhaineann leis an toipeolaíocht seo ná gur féidir le gach nóid cumarsáid a dhéanamh go héasca lena chéile trí nód lárnach. Is é an míbhuntáiste is mó ná má chuirtear isteach ar an nód lárnach, go dtitfidh an líonra ar fad. Ag brath ar an eilimint cúplála líonra a úsáidtear i lár an toipeolaíochta réalta, is féidir le himbhuailtí a bheith ina bhfadhb. Is gléas amháin a dhéanann an sreabhadh sonraí. Is féidir leis seo a bheith buntáisteach ar chúiseanna slándála nó ar rochtain shrianta, ach má chuirtear isteach ar an nód lárnach sa toipeolaíocht réalta, tá an líonra ar fad leochaileach.
  • Bus: Tá gach nóid ceangailte go díreach le cábla. Tá gach óstach ceangailte le cábla coiteann. Ceadaíonn na príomhghléasanna don óstach “nasc” leis an meán comhroinnte. Buntáiste a bhaineann leis an toipeolaíocht seo ná go bhfuil gach hóstach ceangailte lena chéile agus gur féidir leo cumarsáid a dhéanamh go díreach lena chéile. Ligeann sé do gach feiste líonra na comharthaí go léir a léamh ó ghléasanna eile. Maidir leis an taobh thíos, i gcás ina gcuirtear isteach ar an nasc cábla, cuirtear isteach ar nasc na n-óstach.

Dhá topologies bunúsacha is mó don chéad mhíle

  • Pointe go hilphointe (p2mp): Tá an chéad nód comhiomlánaithe ag tarchur faisnéise chuig roinnt úsáideoirí deiridh ar an meán comhroinnte céanna, ag baint úsáide as tarchuradóir amháin. Tarlaíonn sé seo i gcumarsáid gan sreang agus i gcumarsáid sreinge freisin, má tá an meán fisiceach roinnte feadh na slí idir an nód chomhiomlánaithe agus na húsáideoirí deiridh (e.g. pointe snáithín-go-ilphointe a úsáidtear in PON, nó líonraí teilifíse cábla coax). Sa chás seo, faigheann gach úsáideoir deiridh an comhartha fisiciúil céanna, atá ag roinnt an bhandaleithid ansin.
  • Pointe go pointe (p2p): Tá an chéad nód comhiomlánaithe ag tarchur faisnéise chuig roinnt úsáideoirí deiridh ar bhealaí fisiciúla tiomnaithe, ag baint úsáide as líon comhfhreagrach tarchuradóirí. I gcumarsáid gan sreang is féidir é seo a bhaint amach mura bhfuil na bíomaí cumarsáide ag forluí lena chéile (nasc raidió), agus i gcumarsáid sreinge nascann líne thiomnaithe an nód chomhiomlánaithe le gach úsáideoir deiridh (e.g. línte snáithín-go-phointe agus teileafóin).

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Pleanáil tionscadal leathanbhanda

Cuidíonn an Rannóg um Pleanáil Leathanbhanda le bardais agus le heintitis eile tionscadail forbartha leathanbhanda rathúla a phleanáil.

Féach freisin

Leathanbhanda: Samhlacha iompróra

Is féidir le bardais, cuideachtaí bardasacha, comhfhiontair, agus cuideachtaí príobháideacha a bheith páirteach i gceann amháin, in dhá chéim nó i ngach ceann de thrí chéim d’fhorbairt leathanbhanda.

Leathanbhanda: Gníomhaithe sa slabhra luacha

Is féidir le gníomhaithe éagsúla na róil bhunúsacha atá ag an Soláthraí Bonneagair Fhisiciúil (PIP), ag an Soláthraí Líonra (NP) agus ag an Soláthraí Seirbhíse (SP) a ghlacadh.

Leathanbhanda: Forbhreathnú ar an teicneolaíocht

Forbhreathnú ar theicneolaíochtaí éagsúla leathanbhanda sreinge, gan sreang agus atá ag teacht aníos agus tuairisc ar na buntáistí, na míbhuntáistí agus an inbhuanaitheacht a bhaineann leo.

Leathanbhanda: Státchabhair

D’fhéadfadh gá a bheith le státchabhair don leathanbhanda i roinnt áiteanna nach soláthraíonn an margadh an infheistíocht bonneagair is gá.

Leathanbhanda: sraitheanna líonra agus róil ghnó

Chun tuiscint a fháil ar na róil is féidir le riaracháin phoiblí a ghlacadh, tá sé úsáideach féachaint ar na sraitheanna éagsúla atá i líonra leathanbhanda chomh maith le príomhróil ghnó.

Leathanbhanda: Roghnú an bhonneagair

Teastaíonn cineálacha éagsúla bonneagair ó líonraí leathanbhanda atá bunaithe ar dhálaí éagsúla lóistíochta, eacnamaíocha nó déimeagrafacha. Bain úsáid as na ceisteanna chun cabhrú leat a roghnú.