Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Caipiteal Daonna agus Scileanna Digiteacha san Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach

Déanann an Coimisiún faireachán ar ‘scileanna úsáideora idirlín’ agus ar ‘ardscileanna agus forbairt’ ar fud an Aontais chun a chinntiú go mbeidh daoine feistithe do na deich mbliana digiteacha.

Tá faireachán á dhéanamh ag an gCoimisiún Eorpach ar dhul chun cinn digiteach na mBallstát trí thuarascálacha an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI) ó 2014 i leith. Ó 2023 amach, agus i gcomhréir le Clár Beartais na Deacáide Digití 2030, tá DESI comhtháite anois sa tuarascáil ar Staid na Deacáide Digití agus úsáidtear é chun faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo na spriocanna digiteacha. 

Tuarascáil ón Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach 2022 — Caipiteal Daonna

Graf Caipitil Dhaonna 2022 de chuid Desi a thaispeánann an Fhionlainn, an Ísiltír agus Éire.

Doiciméid Cartlainne

Doiciméid 2021

Doiciméid 2020

Doiciméid 2019

Doiciméid 2018

Doiciméid 2017

Doiciméid 2016

Doiciméid 2015

Doiciméid 2014

 

An Nuacht is Déanaí

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

An tInnéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI)

Ó 2014 go 2022, rinneadh achoimre san Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI) ar tháscairí maidir le feidhmíocht dhigiteach na hEorpa agus rinneadh rianú ar dhul chun cinn thíortha an Aontais.

Féach freisin

Feidhmíocht na dtíortha maidir le digitiú

Leagtar amach i dtuarascálacha tíre na Deich mBliana Digiteacha 2023 an chaoi a bhfuil gach Ballstát ag déanamh maidir le pointí cardinal na Deich mBliana Digiteacha: Scileanna Digiteacha, Bonneagair Dhigiteacha, Digitiú Gnólachtaí agus Digitiú na Seirbhísí Poiblí.

Clár na dToghthóirí

Digital skills

The EU has developed a range of policies and initiatives to increase digital skills in both the...