Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Úsáid an Idirlín agus Gníomhaíochtaí Ar Líne san Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach

Déanann an Coimisiún líon na ndaoine a úsáideann an tIdirlíon ar fud an Aontais a thomhas agus na gníomhaíochtaí a úsáideann siad.

    Figiúirí Desi 2020 ar fud na mBallstát chun Seirbhísí Idirlín a Úsáid

Tá faireachán á dhéanamh ag an gCoimisiún Eorpach ar dhul chun cinn digiteach na mBallstát trí thuarascálacha an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI) ó 2014 i leith. Ó 2023 amach, agus i gcomhréir le Clár Beartais na Deacáide Digití 2030, tá DESI comhtháite anois sa tuarascáil ar Staid na Deacáide Digití agus úsáidtear é chun faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo na spriocanna digiteacha. 

An tInnéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach 2020 — Úsáid Seirbhísí Idirlín

Lean úsáid an idirlín de bheith ag méadú bliain ar bhliain agus 85 % de mhuintir na hEorpa ag scimeáil ar an idirlíon uair sa tseachtain ar a laghad (suas ó 75 % in 2014). Sa chatagóir seo, tá raon idir 67 % sa Bhulgáir agus 95 % sa Danmhairg. Tá méadú tagtha ar an úsáid a bhaintear as físghlaonna, ó 49 % d’úsáideoirí an idirlín in 2018 go 60 % in 2019. Tá níos mó tóir ar bhaincéireacht Idirlín agus ar shiopadóireacht freisin, agus iad á n-úsáid ag 66 % agus 71 % d’úsáideoirí an idirlín faoi seach. I gcodarsnacht leis sin, níor chríochnaigh ach 11 % de mhuintir na hEorpa cúrsa ar líne in 2019.

 

Íoslódáil (.pdf) an tuarascáil: Desi 2020 — Úsáid Seirbhísí Idirlín

Íoslódáil (.pdf) an tuarascáil: Desi 2020 — Cibearshlándáil

 

Doiciméid Cartlainne

Doiciméid 2019

Doiciméid 2018

Doiciméid 2017

Doiciméid 2016

Doiciméid 2015

Doiciméid 2014

 

An Nuacht is Déanaí

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

An tInnéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI)

Ó 2014 go 2022, rinneadh achoimre san Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI) ar tháscairí maidir le feidhmíocht dhigiteach na hEorpa agus rinneadh rianú ar dhul chun cinn thíortha an Aontais.

Féach freisin

Feidhmíocht na dtíortha maidir le digitiú

Leagtar amach i dtuarascálacha tíre na Deich mBliana Digiteacha 2023 an chaoi a bhfuil gach Ballstát ag déanamh maidir le pointí cardinal na Deich mBliana Digiteacha: Scileanna Digiteacha, Bonneagair Dhigiteacha, Digitiú Gnólachtaí agus Digitiú na Seirbhísí Poiblí.