Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Marc iontaobhais AE

Insíonn marc iontaoibhe AE d’úsáideoirí gur féidir leo muinín a bheith acu as seirbhís áirithe ar líne chun a n-idirbhearta ar líne a dhéanamh ar bhealach sábháilte, áisiúil agus slán.

    Trust mark logo

Leis an marc iontaoibhe de chuid AE, dearbhaítear go bhfuil soláthraithe ríomhsheirbhísí iontaoibhe agus na seirbhísí iontaoibhe a chuireann siad ar fáil cáilithe agus go gcomhlíonann siad na rialacha a leagtar amach i Rialachán eIDAS. Cinntíonn sé sin ardchaighdeán seirbhísí iontaoibhe atá á rialú ar fud an Aontais.

Is féidir le gach soláthraí seirbhísí iontaoibhe a bhfuil an stádas cáilithe faighte acu i gcomhréir leis an Rialachán eIDAS marc iontaoibhe AE a úsáid chun na seirbhísí iontaoibhe cáilithe a chuireann siad ar fáil a chur in iúl ar bhealach simplí, so-aitheanta agus soiléir.

Roghnaíodh dearadh lógó marc iontaoibhe AE bunaithe ar chomórtas a d’eagraigh an Coimisiún do mhic léinn ealaíne agus deartha ó na Ballstáit. Bhí ar an marc iontaobhais a bheith simplí, bunaidh agus cliste, agus mothú muiníne agus athdheimhnithe a chur in iúl. Roghnaíodh an lógó deiridh trí ghiúiré agus vótaí poiblí a chomhcheangal agus roghnaíodh é mar mharc iontaoibhe nua AE le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/806 ón gCoimisiún an 22 Bealtaine 2015.

Leagtar síos na rialacha maidir le húsáid an lógó, chomh maith leis na sonraíochtaí a bhaineann le foirm an mhairc iontaobhais de chuid AE le haghaidh seirbhísí iontaoibhe cáilithe sa Rialachán eIDAS agus sa Rialachán Cur Chun Feidhme thuasluaite.

Is féidir leat lógó marc iontaoibhe an Aontais Eorpaigh a íoslódáil agus an fhormáid is fearr leat a roghnú.

An Nuacht is Déanaí

Teacht i bhfeidhm an Rialacháin maidir le Céannacht Dhigiteach

Tháinig na rialacha maidir le Céannacht Dhigiteach Eorpach a bhunú i bhfeidhm Dé Luain. Réiteoidh siad an bealach do shaoránaigh agus cónaitheoirí uile an Aontais chun tairbhe a bhaint as Tiachóg na Céannachta Digití Eorpaí phearsanta in 2026.

PRESS RELEASE |
An chéad scéim deimhniúcháin cibearshlándála uile-Aontais chun an spás digiteach Eorpach a dhéanamh níos sábháilte

Ghlac an Coimisiún an chéad scéim Eorpach um dheimhniú cibearshlándála riamh, i gcomhréir le Gníomh um Chibearshlándáil an Aontais. Cuireann an scéim sraith rialacha agus nósanna imeachta uile-Aontais ar fáil maidir le conas táirgí TFC a dheimhniú ina saolré agus ar an gcaoi sin iad a dhéanamh níos iontaofa d’úsáideoirí.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Seirbhísí iontaobhais

Tá rialacha tugtha isteach ag an Aontas chun seirbhísí iontaoibhe a neartú agus chun a chinntiú go bhfuil ár ngníomhaíocht ar líne slán ar fud an Aontais.

Féach freisin

Liostaí Iontaofa an Aontais

Tá sé d’oibleagáid ar na Ballstáit liostaí iontaofa de sholáthraithe cáilithe seirbhísí iontaoibhe agus de na seirbhísí a sholáthraíonn siad a bhunú, a chothabháil agus a fhoilsiú.

Rialachán eIDAS

Le rialachán eIDAS éascaítear idirbhearta slána trasteorann trí chreat a bhunú le haghaidh céannacht dhigiteach agus fíordheimhniú. Is é is aidhm dó muinín a chothú in idirghníomhaíochtaí leictreonacha agus seirbhísí digiteacha gan uaim a chur chun cinn san Aontas.