Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Cur chun feidhme Chonradh Marrakech i ndlí an Aontais

Tugann Conradh Marrakech deis do dhaoine faoi mhíchumas clóite rochtain a fháil ar níos mó leabhar agus ábhar clóite eile i bhformáidí atá inrochtana dóibh.

    Grúpa daoine ina suí i leabhair léitheoireachta leabharlainne, agus inrochtaineacht Chonradh Marrakech á agairt

© iStock by Getty Images - 871461580 Rawpixel

Foilsíodh an Treoir agus an Rialachán maidir le Conradh Marrakech a chur chun feidhme i ndlí an Aontais san Iris Oifigiúil ar an 20 Meán Fómhair 2017. Tháinig deireadh leis an spriocdháta do na Ballstáit an Treoir a thrasuí sa dlí náisiúnta an 11 Deireadh Fómhair 2018. Tháinig an Rialachán i bhfeidhm an 12 Deireadh Fómhair 2018.

An Treoir

Leis an Treoir maidir le húsáidí ceadaithe áirithe de shaothair áirithe (.pdf) agus ábhar eile atá cosanta ag cóipcheart agus cearta gaolmhara chun leasa daoine dalla, daoine lagamhairc nó daoine atá faoi mhíchumas léitheoireachta cló ar bhealach eile, bunaítear eisceacht shainordaitheach ar chóipcheart agus ar chearta gaolmhara.

Tá gach leagan teanga den Treoir ar fáil in EUR-Lex.

An Rialachán

Foráiltear sa Rialachán d’eisceacht cóipchirt (.pdf) lena gceadaítear malartú trasteorann de chóipeanna i bhformáid inrochtana de shaothair agus ábhar áirithe atá cosanta de ghnáth ag cóipcheart agus cearta gaolmhara. Tá sé seo chun leasa daoine dalla, daoine lagamhairc nó daoine atá faoi mhíchumas léitheoireachta cló ar aon bhealach eile. Ceadóidh an Rialachán malartú trasteorann cóipeanna a dhéantar faoin eisceacht idir an tAontas agus tríú tíortha atá ina bpáirtithe sa Chonradh.

Tá gach leagan teanga den Rialachán ar fáil in EUR-Lex.

Liostaí na n-eintiteas údaraithe sna Ballstáit

Faoi Airteagal 6 de Threoir (AE) 2017/1564, tá sé d’oibleagáid ar na Ballstáit an fhaisnéis teagmhála a fuair siad ó eintitis údaraithe faoi chuimsiú chreat dlíthiúil Threoir (AE) 2017/1564 maidir le húsáidí ceadaithe áirithe saothar áirithe agus ábhar eile atá cosanta le cóipcheart agus le cearta gaolmhara a sholáthar don Choimisiún chun leasa daoine dalla, daoine lagamhairc nó daoine atá faoi mhíchumas léitheoireachta cló ar bhealach eile.

Ciallaíonn an téarma ‘eintiteas údaraithe’ i gcomhthéacs na hionstraime dlí seo eintiteas atá údaraithe nó aitheanta ag Ballstát chun oideachas, oiliúint teagaisc, léamh oiriúnaitheach nó rochtain ar fhaisnéis a sholáthar do dhaoine is tairbhithe ar bhonn neamhbhrabúsach. Áirítear ann freisin institiúid phoiblí nó eagraíocht neamhbhrabúis a sholáthraíonn na seirbhísí céanna do dhaoine is tairbhithe mar cheann dá príomhghníomhaíochtaí, dá hoibleagáidí institiúideacha nó mar chuid dá misin chun leas an phobail.

Íoslódáil tábla na n-eintiteas údaraithe (.pdf)

Tabharfar an fhaisnéis sin cothrom le dáta go rialta le faisnéis bhreise a gheofar ó na Ballstáit.

An Nuacht is Déanaí

CONSULTATION |
Comhairliúchán spriocdhírithe le páirtithe leasmhara maidir leis an gcóras dliteanais níos éadroime faoi Airteagal 17(6) de Threoir (AE) 2019/790

Tá an comhairliúchán spriocdhírithe seo á sheoladh ag seirbhísí an Choimisiúin chun faisnéis a bhailiú ó na páirtithe leasmhara ábhartha maidir le cur i bhfeidhm agus tionchair an chórais dliteanais shonraigh a leagtar amach in Airteagal 17(6) de Threoir (AE) 2019/790 maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara sa Mhargadh Aonair Digiteach (‘Treoir DSM’).

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Cóipcheart

Tá rialacha cóipchirt an Aontais á gcur in oiriúint ag an gCoimisiún Eorpach d’iompraíochtaí nua tomhaltóirí in Eoraip a bhfuil meas aici ar a héagsúlacht chultúrtha.

Féach freisin

Reachtaíocht cóipchirt an Aontais

Tá 13 threoir agus 2 rialachán i ndlí cóipchirt an Aontais, lena gcomhchuibhítear cearta bunúsacha na n-údar, na dtaibheoirí, na léiritheoirí agus na gcraoltóirí.

Cosaint bunachar sonraí

Tá bunachair sonraí san Aontas Eorpach faoi chosaint faoi dhlí an Aontais. Glacadh an Treoir maidir le cosaint dhlíthiúil bunachar sonraí in 1996 agus rinneadh meastóireacht uirthi in 2018.