Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sektorska postrojenja za testiranje i eksperimentiranje u području umjetne inteligencije u okviru programa Digitalna Europa

Kako bi EU postao mjesto u kojem izvrsnost umjetne inteligencije napreduje od laboratorija do tržišta, Europska unija uspostavlja vrhunske objekte za testiranje i eksperimentiranje za umjetnu inteligenciju.

  Proizvodnja, zdravstvo, poljoprivredno-prehrambena industrija, pametni gradovi i zajednice

Komisijazajedno s državama članicama sufinancira TEF-ove kako bi pružila potporu razvojnim programerima umjetne inteligencije u učinkovitijem uvođenju pouzdane umjetne inteligencije na tržište i olakšavanju njezine primjene u Europi. TEF-ovi su specijalizirana velika referentna mjesta otvorena svim pružateljima tehnologije u cijeloj Europi za testiranje i eksperimentiranje na najsuvremenijim rješenjima umjetne inteligencije, uključujući meke i hardverske proizvode i usluge, npr. robote, u stvarnim okruženjima.

Ta velika referentna postrojenja za testiranje i eksperimentiranje ponudit će kombinaciju fizičkih i virtualnih objekata u kojima pružatelji tehnologije mogu dobiti potporu za testiranje svojih najnovijih mekih/hardverskih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u stvarnim okruženjima. To će uključivati potporu potpunoj integraciji, testiranju i eksperimentiranju najnovijih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji kako bi se riješili problemi/poboljšala rješenja u određenom sektoru primjene, uključujući validaciju i demonstraciju.

TEF-ovi mogu pridonijeti i provedbiAkta oumjetnoj inteligenciji podupiranjem regulatornih izoliranih okruženja u suradnji s nadležnim nacionalnim tijelima za nadzirano testiranje i eksperimentiranje.

TEF-ovi će biti važan dio izgradnjeekosustava izvrsnosti i povjerenja u području umjetne inteligencije kako bi se poduprlo strateško vodstvo Europe u području umjetne inteligencije.

U okviru programa Digitalna Europa za razdoblje 2023. 2024. predlaže se djelovanje za koordinaciju i potporu (CSA) kako bi se međusektorska perspektiva primijenila na sve postojeće sektorske objekte za testiranje i eksperimentiranje (TEF). Akcija je pokrenuta 25. travnja. Više informacija o informativnom sastanku dostupno je na stranici izvješća o događanju

Projekti TEF-a

Odabrani projekti TEF-a započeli su 1. siječnja 2023. Usmjereni su na sljedeće sektore s velikim učinkom:

 • Poljoprivredno-prehrambena hrana: projekt „AgrifoodTEF”
 • Zdravstvena zaštita: projekt „TEF-Health”
 • Proizvodnja: projekt „UI-MATTERS”
 • Pametni gradovi i zajednice: projekt „Citcom.AI”

Sufinanciranje između Europske komisije (u okviru programa Digitalna Europa) i država članica podupirat će TEF-ove tijekom pet godina s proračunom od 40 do 60 milijuna EUR po projektu. Europska komisija zajedno s državama članicama i 128 partnera iz područja istraživanja, industrije i javnih organizacija pokrenula je 27. lipnja svoja ulaganja u ta četiri projekta.

Alati za testiranje i eksperimentiranje s umjetnom inteligencijom za pametne gradove i zajednice: Citcom.AI

Nova mreža trajnog testiranja i eksperimentiranja na razini EU-a (TEF) za pametne gradove i zajednice pridonijet će ubrzanju razvoja pouzdane umjetne inteligencije u Europi tako što će poduzećima omogućiti pristup testiranju i isprobavanju proizvoda temeljenih na umjetnoj inteligenciji u stvarnim uvjetima.

Daljnjim razvojem i jačanjem postojeće infrastrukture i stručnog znanja, CitCom.ai pruža uvjete koji su usmjereni na stvarni laboratorij u ispitnim i eksperimentalnim objektima, koji su relevantni za rješenja umjetne inteligencije i robotike usmjerena na održivi razvoj gradova i zajednica. Na taj način Citcom.ai pomaže europskim gradovima i zajednicama u prijelazu na zeleniju i digitalniju Europu te u održavanju i razvoju njihove otpornosti i konkurentnosti.

CitCom.ai usredotočuje se na tri glavne teme:

 • Energetski ciljevi mijenjaju energetske sustave i smanjuju potrošnju energije.
 • Premještanje ciljeva učinkovitijeg i zelenijeg prijevoza povezanog s logistikom i mobilnošću.
 • Povezivanje služi građanima putem lokalne infrastrukture i međusektorskih usluga.  

Ta područja podupiru inovacije temeljene na umjetnoj inteligenciji i robotima kojima se promiču rješenja organizirana u skladu s trima glavnim temama za slučajeve uporabe kao što su:

 • SNAGA: energija kao što su prognoze lokalnog centraliziranog grijanja; ekološka rješenja kao što je prilagodljiva ulična rasvjeta; kibersigurnost, etika i na rubu učenja.
 • PREMJEŠTANJE: algoritmi za strojno učenje u gradovima kao što su predviđanje protoka pješaka, pametno raskrižje kao što su prepoznavanje problema sigurnosti na cestama, elektromobilnost i autonomna vožnja.
 • POVEZIVANJE: onečišćenje, emisije stakleničkih plinova i upravljanje bukom, upravljanje urbanim razvojem, upravljanje vodama i otpadom, integrirano upravljanje objektima, upravljanje isporukama bespilotnih letjelica i upravljanje turizmom.

Citcom.AI organiziran je kao tri „super čvorišta” nordijskog, središnjeg i južnog sa satelitima i podnožjima smještenima u 11 zemalja Europske unije: Danska, Švedska, Finska, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Francuska, Njemačka, Španjolska, Poljska i Itay. Konzorcij od 36 partnera koordinira Tehničko sveučilište u Danskoj. Sufinanciran iz programa Digitalna Europa, petogodišnji projekt započeo je u siječnju s ukupnim proračunom od 40 milijuna EUR i očekuje se da će se njime postići dugoročna financijska održivost.

Relevantna poveznica:

Pridružite nam se u izgradnji europskog načina digitalne transformacije za 300 milijuna Europljana | Živjeti u EU-u (life-in.eu)

Alati za testiranje i eksperimentiranje umjetne inteligencije i robotike u zdravstvu: TEF-Zdravlje

Projekt EU-a TEF-Health mreža je stvarnih objekata za testiranje, kao što su bolničke platforme, fizičke infrastrukture i podatkovne infrastrukture i infrastrukture za izračun, živi laboratoriji itd. te laboratoriji za testiranje koji će inovatorima ponuditi testiranje i eksperimentiranje njihovih rješenja u području umjetne inteligencije i robotike u velikim i održivim stvarnim ili realističnim okruženjima. Konzorcij provodi aktivnosti evaluacije kojima se pouzdanim inteligentnim tehnologijama olakšava pristup tržištu, posebno razmatranjem novih regulatornih zahtjeva (certifikacija, normizacija, kodeks ponašanja itd.). TEF- Zdravlje osigurat će jednostavan pristup tim evaluacijskim resursima (poveznica s digitalnoinovacijskim centrima itd.).

Na taj način TEF-Health doprinosi povećanju učinkovitosti, otpornosti i održivosti zdravstvenih sustava i sustava skrbi EU-a; smanjiti nejednakosti u pružanju zdravstvene skrbi u EU-u; te osigurati usklađenost s pravnim, etičkim, kvalitativnim i interoperabilnim standardima.

Ključna sastavnica agilnog postupka certifikacije su regulatorna izolirana okruženja u kojima svi relevantni dionici mogu surađivati na stvaranju inovativnih alata za testiranje i validaciju za pouzdanu umjetnu inteligenciju u medicinskim proizvodima za posebne slučajeve uporabe.

Slučajevi uporabe definirani su u četiri područja: 1) neuroteka, 2) rak, 3) kardiovaskularna i 4) intenzivno liječenje.

Konzorcij obuhvaća sedam čvorova u Njemačkoj, Francuskoj, Švedskoj, Belgiji, Portugalu, Slovačkoj, Italiji, dva povezana čvorišta u Finskoj i Češkoj te paneuropske strukture EBRAINS AISBL, EITHealth i EHDS2 Pilot inicijativu. Konzorcij od 51 partnera koordinira CharitéUniversitätsmedizin Berlin. Sufinanciran iz programa Digitalna Europa, petogodišnji projekt započeo je u siječnju 2023. s ukupnim proračunom od 60 milijuna EUR i očekuje se da će se njime postići dugoročna financijska održivost.

Relevantne poveznice:

Europska inicijativa za oslikavanje raka | Izgradnja digitalne budućnosti Europe (europa.eu)

Plan za borbu protiv raka za Europu (europa.eu)

Europski prostor za zdravstvene podatke (europa.eu)

Europska strategija za podatke (europa.eu)

Alati za testiranjeumjetne inteligencije i eksperimentiranje za inovacije u poljoprivredno-prehrambenom sektoru: AgrifoodTEF

Izgrađen kao mreža fizičkih i digitalnih objekata diljem Europe, EU-ov projekt AgrifoodTEF pruža usluge koje pomažu u procjeni i potvrđivanju rješenja trećih strana u području umjetne inteligencije i robotike u stvarnim uvjetima s ciljem poticanja održive i učinkovite proizvodnje hrane. AgrifoodTEF nudi alate za validaciju inovatora kako bi mogli razviti svoje ideje u tržišne proizvode i usluge. 

Postoji pet sektora učinka: ratarstvo (poboljšanje učinkovitosti autonomnih vozila za vožnju), korpus drveća (optimizacija prirodnih resursa i sirovina za mediteranske usjeve), hortikultura (pronalaženje odgovarajuće ravnoteže hranjivih tvari te kvaliteta usjeva i prinosa), stočarstvo (poboljšanje održivosti u uzgoju krava, svinja i bijelnih kultura) i prerada hrane (sljedivost proizvodnih i opskrbnih lanaca).

Primjeri upotrebe uključuju kvalitetne usjeve, poljoprivredne strojeve, ocjenjivanje sukladnosti umjetne inteligencije, agroekologiju u kontroliranim okruženjima, zajedničko stvaranje u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji, HPC za poljoprivredno-prehrambenu industriju, umjetnu inteligenciju za ratarske i poljoprivredne strojeve te nove granice za održivu poljoprivredu na sjeveru.

AgrifoodTEF se organizira u nacionalnim čvorovima (Italija, Njemačka i Francuska) i satelitskim čvorovima (Poljska, Nizozemska, Belgija, Švedska i Austrija). Konzorcij od 29 partnera koordinira Fondazione Bruno Kessler. Sufinanciran iz programa Digitalna Europa, petogodišnji projekt započeo je u siječnju 2023. s ukupnim proračunom od 60 milijuna EUR i očekuje se da će se njime postići dugoročna financijska održivost.

Relevantne poveznice:

Fark to Fork strategija

Alati za testiranjeumjetne inteligencije i eksperimentiranje za inovacije u proizvodnji: AI-Matters

Projektom AI-MATTERS gradi se mreža fizičkih i digitalnih objekata diljem Europe u kojoj inovatori mogu potvrditi svoja rješenja u stvarnim uvjetima. Projekt EU-a pridonosi povećanju otpornosti i fleksibilnosti europskog proizvodnog sektora uvođenjem najnovijih dostignuća u području umjetne inteligencije, robotike te pametnih i autonomnih sustava.

AI-MATTERS će inovatorima pružiti opsežan katalog usluga u sljedećim ključnim temama: optimizacija na tvorničkoj razini, interakcija čovjeka i robota, kružno gospodarstvo i prihvaćanje novih tehnologija za razvoj umjetne inteligencije. Svi članovi konzorcija donose svoje stručno znanje u proizvodnji za različitesektore kao što su automobilska industrija, svemir i mobilnost, tekstil, recikliranje itd.

Mreža AI-Matters omogućit će testiranje i eksperimentiranje tvrtki iz cijele Europe na osam lokacija u Danskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Italiji, Nizozemskoj, Španjolskoj i Češkoj. Konzorcij od 25 partnera koordinira CEA-list. Sufinanciran iz programa Digitalna Europa, petogodišnji projekt započeo je u siječnju 2023. s ukupnim proračunom od 60 milijuna EUR i očekuje se da će se njime postići dugoročna financijska održivost.

 

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

Umjetna inteligencija u programu DIGITAL Europa

U okviru programa DIGITAL Europa poduzećima i javnim upravama otvorit će se upotreba umjetne inteligencije.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

FAQ