Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

WiFi4EU: poduzeća koja instaliraju Wi-Fi

Inicijativom WiFi4EU uspostavit će se tisuće bežičnih pristupnih točaka za besplatan pristup internetu u javnim prostorima lokalnih zajednica diljem Europe. Ako se bavite instaliranjem Wi-Fi mreže i želite saznati više o inicijativi WiFi4EU i njezinim tehničkim specifikacijama, više informacija možete pronaći u nastavku.

    " "

Što je WiFi4EU i kako funkcionira?

WiFi4EU je inicijativa Europske unije kojom će se osigurati vaučeri u vrijednosti od 15 tisuća eura za pokrivanje troškova opreme i postavljanja Wi-Fi pristupnih točaka u tisućama općina diljem Europe. Korisnici odabiru „središta javnog života” za postavljane pristupnih točaka u vanjske ili unutarnje javne prostore, kao što su gradske vijećnice, zdravstvene ustanove, trgovi, ulice itd., u kojima još ne postoji slična ponuda besplatnog pristupa bežičnom internetu.

Riječ je o prvoj primjeni pojednostavnjenog sustava financiranja na temelju vaučera koje općine prenose na poduzeća za instaliranje Wi-Fi mreže, koja zatim uspostavljaju pristupne točke.

Općine koje dobiju vaučer mogu odrediti i osigurati lokalne projekte za instaliranje Wi-Fi-ja u skladu s relevantnim pravilima o javnoj nabavi. Na raspolaganju im je popis registriranih poduzeća za instaliranje Wi-Fi mreže u njihovu geografskom području.

Registracija na portalu

Nakon što općina dobije vaučer, ima rok od 18 mjeseci kako bi osigurala uspostavu pristupne točke za WiFi4EU. Na odabir poduzeća koja instaliraju Wi-Fi mreže primjenjuje se postupak javne nabave. Ako se vaše poduzeće bavi instaliranjem bežičnog interneta, morate se registrirati na internetskom portalu kako biste od Europske komisije dobili naknadu u vrijednosti vaučera.

Kako se registrirati kao poduzeće koje instalira Wi-Fi?

Svako poduzeće koje instalira Wi-Fi može se registrirati na posebnom odjeljku portala WiFi4EU. Od vas će se tražiti da navedete sljedeće podatke:

  • podatke o poduzeću
  • podatke o zemljopisnom području (zemlja ili područje u zemlji) na kojem poduzeće posluje
  • podatke o osobi za kontakt.

Idite na portal WiFi4EU

Registracija poduzeća na portalu WiFi4EU od ključne je važnosti za naplatu vaučera.

Tehničke specifikacije

Tehnički zahtjevi za mreže WiFi4EU utvrđeni su u najčešćim pitanjima pod brojem 27 te dodatno pojašnjeni u uvjetima poziva i predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. U tim su zahtjevima detaljno opisani najmanji broj pristupnih točaka u unutarnjem i vanjskom prostoru te njihove tehničke karakteristike. Potpune tehničke specifikacije mogu se pronaći u točki 6.2.2. uvjeta poziva.

Postupak plaćanja

Europska komisija vrijednost vaučera od 15 tisuća eura isplaćuje izravno poduzeću koje instalira Wi-Fi u roku od najviše 60 dana. To će se plaćanje izvršiti bankovnim prijenosom nakon što se Europskoj komisiji potvrdi da je pristupna točka za WiFi4EU u funkciji. Poduzeće koje instalira Wi-Fi i dotična općina tu obavijest dostavljaju isključivo putem portala. Nakon što Komisija informaciju provjeri, iznos vaučera isplatit će izravno poduzeću koje instalira Wi-Fi. Sve troškove iznad vrijednosti vaučera poduzeću nadoknađuje općina.

Obratite nam se!

 

Aktualno

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Povezani sadržaj

Šira slika

WiFi4EU | Besplatan Wi-Fi za građane Europe

Inicijativom WiFi4EU u općinama diljem Europe promiče se besplatan Wi-Fi pristup za građane u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstveni centri i muzeji.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

WiFi4EU: Građani

Zahvaljujući inicijativi WiFi4EU građani i posjetitelji lokalnih općina u Europskoj uniji moći će koristiti besplatni Wi-Fi pristup na javnim mjestima. Europska komisija vašoj općini pruža mogućnost da zatraži vaučer za pokrivanje troškova postavljanja Wi-Fi mreže.

Wifi4EU: općine

Kao općina u Europskoj uniji imate pravo podnijeti zahtjev za vaučer u okviru inicijative WiFi4EU. Svaki vaučer vrijedan je 15 tisuća eura i služit će za pružanje besplatne javne internetske veze vašoj zajednici.