Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikacija

Medijska zastupljenost i uključenost izbjeglica i migranata

Prisustvo i vidljivost ranjivih skupina poput migranata i izbjeglica i dalje su vrlo marginalni u izvještajima vodećih europskih medijskih kuća. Cilj je ovog poziva poboljšati vidljivost tih ranjivih skupina u medijima tako što će im se pružiti potpora da iskoriste svoje vještine i znanje kako bi doprinijeli oblikovanju njihova prikaza u medijima. Cilj mu je tim skupinama dati glas i pružiti im potporu u medijskom praćenju, čime se pomaže u pružanju novog pozitivnog diskursa o migracijama.

Preuzimanja

Ares -GAF-grant-application-form- call Migrants and refugees
Preuzimanje 
BS & P&L -financial-viability-checktool-with results-
Preuzimanje 
CNECT-Model GA-V-August 2019 - multibeneficiaries-en-
Preuzimanje 
Call - Media representation and inclusion for refugees and migrants
Preuzimanje 
Call TEXT- Media representation refugees and migrants- for publication
Preuzimanje 
DOH-declaration-honour-grants-
Preuzimanje 
Financialidentification
Preuzimanje 
Legalentityprivate
Preuzimanje 
Legalentitypublic
Preuzimanje 
PrivacyStatement
Preuzimanje 
Template Annex III Estimated budget -Multibeneficiary
Preuzimanje