Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikacija

Višejezični poslovi EU-a s pomoću europskih medijskih platformi

Komisija objavljuje poziv na podnošenje prijedloga u vrijednosti od 1,76 milijuna EUR za povećanje proizvodnje, prilagodbe i optjecaja profesionalnih i višejezičnih informativnih medija (u bilo kojem formatu), kao i nefiktivnog programiranja, putem europskih otvorenih i digitalnih sustava dostave. Poziv će zahtijevati blisku suradnju nekoliko medijskih aktera koji pristaju međusobno razmjenjivati sadržaje. Taj bi sadržaj trebao obuhvaćati poslove EU-a i trebao bi biti stalno dostupan u što većem broju zemalja Unije na najmanje pet jezika Unije.

Cilj je poziva povećati raznolikost vijesti, informativnog sadržaja (i potencijalno programiranja) s paneuropskom perspektivom dostupnom građanima. Sadržaj bi trebao imati pristup od općeg interesa koji obuhvaća aktualna pitanja i teme relevantne za svakodnevni život europskih građana. Podnositelje zahtjeva potiče se na razvoj informativnih centara u skladu s čvrstim uredničkim standardima i nadzorom izrade i prilagodbe sadržaja.

Podnositelji prijave morat će pokazati kako će njihov prijedlog pridonijeti jačanju europskog informacijskog prostora (izvan isključivo nacionalnih tržišta) i osigurati da građani dobivaju kvalitetne pluralističke informacije iz multikulturnih i višejezičnih izvora. Prijedlozi bi trebali biti popraćeni planom informiranja javnosti. U planu bi trebalo utvrditi ciljnu publiku i relevantne multiplikatore za konačni proizvod.

Taj bi sadržaj trebao biti privlačan i inovativan. Podnositelji zahtjeva bit će zajednički odgovorni za sadržaj proizveden u okviru programa putem svojih zajedničkih uredničkih sustava. Očekuje se da će se nadovezati na postojeće mehanizme distribucije vijesti, informativnog sadržaja i/ili činjeničnog programiranja te ih obogatiti novim sadržajem i/ili razmotriti nove platforme ako se to smatra potrebnim.

Europska komisija očekuje od podnositelja zahtjeva da okupe različite medijske organizacije iz najmanje pet država članica EU-a.

Da bi bili prihvatljivi, podnositelji zahtjeva moraju biti aktivni u industriji informativnih medija. Konačni sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava uključivat će povelju o neovisnosti kako bi se osiguralo da podnositelji zahtjeva mogu djelovati bez ikakvog političkog uplitanja.

Najveća stopa sufinanciranja od 80 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Poziv na podnošenje prijedloga, obrasci za prijavu i svi relevantni dokumenti dostupni su ovdje.  

Očekivane rezultate

Povećana dostupnost, pokrivenost i potrošnja vijesti o pitanjima Unije na najmanje pet jezika Unije. Produkcija, prilagodba i optjecaj vijesti koje proizvode profesionalna medijska poduzeća u Uniji putem zajedničkih centara i sustava dostave. To bi dugoročno moglo dovesti do većeg sudjelovanja građana u europskim vijestima i poslovima te pridonijeti povećanju razine povjerenja u kvalitetan informativni sadržaj na internetu.

Ovo djelovanje usmjereno je na sljedeće teritorijalno područje: Države članice EU-a, zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje[1].

Očekuje se da će projekti trajati 24 mjeseca, počevši od siječnja 2022.

Pitanja za ovaj poziv potrebno je poslati na adresu cnect-multimedia-actions@ec.europa.eu najkasnije 8. rujna. Sva pitanja i odgovori bit će objavljeni anonimno na ovoj stranici.

Više podataka

Ta se aktivnost provodi u okviru multimedijskih aktivnosti, čiji je cilj financiranje općih informacija, vijesti i programa za građane o operacijama koje se odnose na Uniju, u svrhu povećanja vidljivosti rada institucija Unije, donesenih odluka i faza u izgradnji Europe, kako bi se građanima omogućilo da u potpunosti iskoriste svoje pravo da budu informirani i uključeni u europske politike te da doprinose boljoj europskoj javnoj sferi. Osim informativnih izvješća o aktivnostima glavnih institucija EU-a, poslovi Unije mogu uključivati:

  1. Gospodarska, politička i kulturna pitanja svih država članica, u usporedbi i u usporedbi s načinom na koji se bave istim pitanjima;
  2. Odluke donesene na nacionalnoj i regionalnoj razini koje mogu oblikovati stajališta o Uniji ili utjecati na svakodnevni život znatnog broja građana Unije u drugim državama članicama;

III. Gospodarska, politička i kulturna pitanja jedne države članice Unije, pokazujući građanima drugih zemalja Unije kako se rješavaju pitanja od zajedničkog interesa.

Najnovija odluka o financiranju (2021.) o multimedijskim aktivnostima dostupna je na:

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2021-financing-decision-multimedia-actions

 

[1] https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/check-current-status_en

Preuzimanja

00. Questions and Answers - updated on 10 September 2021
Preuzimanje 
01. CALL - Multilingual EU affairs
Preuzimanje 
02. Grant Application form - Call Media Platforms
Preuzimanje 
03. Annex III Estimated budget - Multibeneficiary-en
Preuzimanje 
04. Financial viability checktool - call digital media platform
Preuzimanje 
05. Declaration of Honour
Preuzimanje 
06. Model Grant Agreement - multibeneficiaries
Preuzimanje 
07. Financial identification form
Preuzimanje 
08. Legal entity form - private law body
Preuzimanje 
09. Legal entity form - public law body
Preuzimanje 
10. Privacy Statement
Preuzimanje