Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikacija

Akt o kiberotpornosti – informativni članak

Aktom o kiberotpornosti uvode se obvezni kibersigurnosni zahtjevi za hardverske i softverske proizvode tijekom njihova cijelog životnog ciklusa.

Cyber Resilience Act - Factsheet

© European Union

U informativnom članku navode se glavni aspekti Zakona, počevši od njegovih triju glavnih ciljeva.

Zakonom će se:

• Osigurati da proizvodi s digitalnim elementima koji se stavljaju na tržište EU-a imaju manje ranjivosti i da
proizvođači ostanu odgovorni za kibersigurnost tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda; 
• Poboljšati transparentnost u pogledu sigurnosti hardverskih i softverskih proizvoda;
• Poslovni korisnici i potrošači imaju koristi od bolje zaštite.

Preuzimanja

EN: Cyber Resilience Act factsheet
Preuzimanje