Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikacija

Indeks gospodarske i društvene digitalizacije (DESI) za 2022.

Indeksom gospodarske i društvene digitalizacije (DESI) prati se ukupna digitalna uspješnost Europe i napredak država članica EU-a u pogledu njihove digitalne konkurentnosti.

Sva izvješća preuzimaju se u pdf-ovima. Za izvješćivanje po zemljama dostupni su na engleskom jeziku i na službenom jeziku/službenim jezicima zemlje.

Indeks gospodarske i društvene digitalizacije za 2022. ključni nalazi

Indeks digitalnoga gospodarstva i društva za 2022. Izvješćivanje po zemljama

Vidjeti izvješća po zemljama o tome kako svaka država članica prodaje cijene karata u Indeksu gospodarske i društvene digitalizacije – DESI 2022.

 • Austrija

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (DE)   

 • Belgija 

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (FR) / DESI profil zemlje (NL) 

 • Bugarska 

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (BG)  

 • Hrvatska 

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (HR) 

 • Cipar 

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (EL)  

 • Češka

 DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (CS)  

 • Danska 

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (DA)  

 • Estonija 

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (ET)  

 • Finska 

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (FI)  

 • Francuska 

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (FR)  

 • Njemačka 

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (DE)  

 • Grčka 

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (EL)  

 • Mađarska 

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (HU)   

 • Irska 

DESI profil zemlje (EN) 

 • Italija

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (IT)   

 • Latvija 

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (LV)  

 • Litva 

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (LT)  

 • Luksemburg 

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (FR)  

 • Malta 

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (MT)  

 • Nizozemska 

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (NL)  

 • Poljska 

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (PL)  

 • Portugal 

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (PT)   

 • Rumunjska 

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (RO)  

 • Slovačka 

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (SK)   

 • Slovenija 

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (SL)   

 • Španjolska 

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (ES)   

 • Švedska 

DESI profil zemlje (EN) / DESI profil zemlje (SV)   

 • Norveška

 DESI profil zemlje (EN) 

Izvješća o DESI-ju za 2022. uglavnom se temelje na podacima za 2021. DESI je ponovno izračunan za prethodne godine kako bi se uzele u obzir promjene u odabiru pokazatelja raspoređenih među četiri dimenzije DESI-ja (nova struktura DESI-ja), ispravci temeljnih podataka, zajedno s ponovnim izračunom prosjeka EU-a (uklanjanje Ujedinjene Kraljevine). Stoga je moguće da su se ocjene i poredaki promijenili u usporedbi s prethodnim izdanjima.