Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikacija

referentno mjerilo za e-upravu 2022.

U referentnoj vrijednosti za e-upravu uspoređuje se način na koji vlade diljem Europe pružaju digitalne javne usluge.

visual of Digital Economy and Society Index (DESI) Digital Public Services

Referentnim mjerilom za e-upravu ocjenjuju se pružanje i pružanje usluga e-uprave u 35 zemalja diljem Europe, 27 država članica EU-a te Islandu, Norveškoj, Švicarskoj, Albaniji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj. Građani iz zemalja sudionica ocijenili su usluge digitalne uprave, posjetili više od 14,000 internetskih stranica i ocijenili ih.

Malta je postala najuspješnija zemlja e-uprave s ocjenom od 96 %, a slijede je Estonija, Luksemburg, Island, Nizozemska, Finska, Danska, Litva, Latvija, Norveška, Španjolska i Portugal. Prosječna uspješnost u svim državama članicama EU-a iznosila je 68 %.

Iako su se uprave diljem Europe uvelike suočile s izazovom i ubrzale transformaciju digitalnih usluga s obzirom na izazov pandemije koronavirusa, u izvješću su iznesene tri ključne preporuke usmjerene na poboljšanje pružanja e-uprave:

 1. Dati prednost dizajnu usmjerenom na korisnika kako bi se osiguralo da usluge e-uprave budu uključive za korisnike u svoj njihovoj raznolikosti, uključujući korisnike s lošim digitalnim vještinama ili korisnike s invaliditetom;
 2. Racionalizirati pružanje usluga e-uprave kako bi korisnici mogli pristupiti svim uslugama povezanima sa svojim životnim događajem putem jedinstvenih jedinstvenih kontaktnih točaka.
 3. Pojednostavniti interoperabilnost među različitim razinama i odjelima vlasti kako bi se osiguralo usklađenije i manje komplicirano iskustvo.

Za ocjenjivanje javnih usluga na internetu upotrebljavale su se sljedeće četiri dimenzije:

 1. Korisničko središte – U kojoj se mjeri usluge pružaju na internetu? Koliko su one prilagođene mobilnim uređajima? Koji su mehanizmi internetske potpore i povratnih informacija uspostavljeni?
 2. Transparentnost – pružaju li javne uprave jasne i javno priopćene informacije o načinu pružanja svojih usluga? Jesu li transparentni u pogledu donošenja politika i postupaka oblikovanja digitalnih usluga te načina na koji se obrađuju osobni podaci ljudi?
 3. Ključni pokretači – Koji su tehnološki čimbenici uspostavljeni za pružanje usluga e-uprave?
 4. Prekogranične usluge – Kako građani iz inozemstva mogu pristupiti internetskim uslugama i koristiti se njima? Koji su mehanizmi internetske potpore i povratnih informacija uspostavljeni za prekogranične korisnike?

Sredstva

 1. referentno mjerilo za e-upravu 2022. Insight Report (.pdf)
 2. referentno mjerilo za e-upravu za 2022. Osnovno izvješće (.pdf)
 3. referentno mjerilo za e-upravu 2022. Sažetak EN (.pdf)
 4. referentno mjerilo za e-upravu 2022. Sažetak FR (.pdf)
 5. referentno mjerilo za e-upravu (2022.) Informativni članci (.pdf)
 6. referentno mjerilo e-uprave (2022.) metodološki dokument (.pdf)
 7. referentno mjerilo za e-upravu (2022.), izvorni podaci (.xlsx)
 8. referentno mjerilo za e-upravu (2022.) Nekorišteni pokazatelji (.xlsx)

Preuzimanja

1. eGovernmentBenchmark 2022 - Insight Report (.pdf)
Preuzimanje 
2. eGovernment Benchmark 2022 - Background Report (.pdf)
Preuzimanje 
3. eGovernment Benchmark 2022 - Executive Summary EN (.pdf)
Preuzimanje 
4. eGovernment Benchmark 2022 - Executive Summary FR (.pdf)
Preuzimanje 
5. eGovernment Benchmark (2022) Factsheets (.pdf)
Preuzimanje 
6. eGovernment Benchmark (2022) Method Paper (.pdf)
Preuzimanje 
7. eGovernment Benchmark (2022) Source Data (.xlsx)
Preuzimanje 
8. eGovernment Benchmark (2022) Non-scored indicators (.xlsx)
Preuzimanje