Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikacija

Informativni članak Akademije EU-a za vještine u području kibersigurnosti

Akademija EU-a za vještine u području kibersigurnosti objedinit će privatne i javne inicijative na europskoj i nacionalnoj razini kako bi se odgovorilo na potrebe tržišta rada u području kibersigurnosti i premostio manjak talenata stručnjaka u području kibersigurnosti.

Cybersecurity Skills Academy visual

@EuropeanCommission

Preuzimanja

Cybersecurity Skills Academy Factsheet
Preuzimanje 
Cybersecurity Skills Academy factsheet-DE
Preuzimanje 
Cybersecurity Skills Academy factsheet-FR
Preuzimanje