Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikacija

Evaluacija programa aktivnog i potpomognutog života (AAL2)

Europska komisija dostavila je Europskom parlamentu i Vijeću evaluacijsko izvješće s rezultatima završne evaluacije programa istraživanja i razvoja u području aktivnog i potpomognutog života (AAL2).

Vectors of seniors using technology for different activities

iStockImages - Royalty Free

Komisija je provela završnu evaluaciju programa AAL 2 i pripremila izvješće s rezultatima te evaluacije. Program AAL2 uspostavljen je 2014. kao inicijativa koja će naslijediti Zajednički program za život potpomognut okolinom. Program zajednički provodi 21 zemlja sudionica i Komisija putem javno-javnog partnerstva (inicijativa na temelju članka 185. UFEU-a), čime se potiče financiranje na nacionalnoj i regionalnoj razini te u okviru programa Obzor 2020.

U završnoj evaluaciji, koja obuhvaća djelovanja od 2014. do 2021., dokumentira se pozitivan učinak programa za istraživanje i razvoj, koji se bavio dvostrukim izazovom demografskih promjena i digitalne transformacije. Program je osmišljen kako bi se potaknuo razvoj inovativnih proizvoda, usluga i sustava temeljenih na IKT-u koji zadovoljavaju potrebe našeg društva koje stari. Uključivao je dionike duž cijelog vrijednosnog lanca i pokazao da je intervencija EU-a bila nužna i učinkovita u ostvarivanju digitalnih inovacija u aktivnom i zdravom starenju u različitim područjima, uključujući zdravstvo i skrb; komunikacija i informiranje; sigurnost i zaštita; slobodno vrijeme i kultura; rad i osposobljavanje; putovanja i prijevoz.

Mjere AAL2 aktivno su doprinijele razvoju pozitivne perspektive o starenju, a programom je stvoren neutralan prostor u kojem su se okupile skupine dionika koje su prije imale malu ili nikakvu interakciju, i privatne i javne, uključujući MSP-ove, organizacije krajnjih korisnika i sve relevantne razine vlasti odgovorne za održivost i transformaciju zdravstvenih sustava i sustava skrbi.

U okviru programa AAL 2 financirano je ukupno 151 suradnički istraživački i inovacijski projekt. Programom je pružena potpora 705 korisnika, od kojih su 40,3 % bili MSP-ovi, 26,8 % sveučilišta i istraživački instituti te 26,3 % organizacija krajnjih korisnika. Evaluacija je pokazala da AAL2 okuplja najviša istraživačka tijela u Europi s MSP-ovima i organizacijama krajnjih korisnika koji obično ne sudjeluju u programu Obzor 2020. Potonji dokaz snažne komplementarnosti između programa AAL2 i drugih dijelova programa Obzor 2020. u pogledu profila sudionika: 56,2 % sudionika programa AAL2 nije sudjelovalo u projektu u okviru programa Obzor 2020. (izvan programa AAL2); za MSP-ove ta stopa iznosi 62,8 %.

Komisija smatra da bi se buduće mjere politike trebale temeljiti na predanosti zajednice dionika stvorenoj programom AAL2, promicati potencijal digitalnih rješenja za srebrno gospodarstvo i kombinirati inovacije u području usluga, poslovne inovacije i digitalne inovacije kako bi se ljudima omogućilo da se brinu o svojem zdravlju i donose informirane zdravstvene odluke. Brzo uvođenje inovativnih digitalnih rješenja u području zdravstva i skrbi najbolje se može postići suradnjom na razini EU-a, razmjenom iskustava u uvođenju, mjerenju učinka i prijenosu inovacija među državama članicama i regijama. Jasno je da ne postoji jedinstven pristup za sve.

Pandemija bolesti COVID-19 promijenila je Europu i svijet u oku. Jasno je pokazala važnost i znatno ubrzala uvođenje digitalnih usluga u našem društvu. To će trajno utjecati na naš način života i rada, uz sveprisutnu prisutnost digitalnih tehnologija. Pandemija nam je pokazala kako su zdravlje, dobrobit i socijalna uključenost isprepleteni i često se preklapaju. U izvješću se preporučuje oslanjanje na iskustva, stečena iskustva te preispitivanje politika i praksi koje omogućuju i interveniraju u širim sektorima društva te uključivanje tradicionalnih i novih dionika. Iako se naglasak stavlja na stvarnost na terenu i prilagođava se regionalnim razlikama, aktivno sudjelovanje svih strana, kao i u programu AAL2, ključno je za uspjeh u stvaranju „trostruke dobiti” od koje će koristi imati ljudi, zdravstveni sustavi i tržište.

Dodatni uvidi u inicijative i mjere koje podupire program AAL2 i detaljna evaluacija postignuća programa dostupni su na internetskoj stranici programa i u izvješću Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o završnoj evaluaciji programa istraživanja i razvoja u području aktivnog i potpomognutog života.

U okviru programa AAL2 neće se pokretati nove inicijative, no aktivnosti će se nastaviti barem do sredine 2025. jer je 40 % projekata još u tijeku. Očekuje se da će program završiti najkasnije do kraja 2027.

 

Ostale poveznice: