Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikacija

Proširena stvarnost: prilike, priče o uspjehu i izazovi u području zdravlja i obrazovanja

U izvješću se daje uvid u mogućnosti i izazove s kojima se suočavaju zdravstveni i obrazovni sektori u vezi s upotrebom tehnologija proširene stvarnosti.

woman in virtual reality helmet

© GettyImages

Studija opisuje najnovija dostignuća i daje procjenu prednosti i nedostataka postojećih rezultata istraživanja povezanih s uporabom XR-a u zdravstvu i obrazovanju. Također se utvrđuju područja istraživanja u kojima još uvijek nedostaju relevantni podaci. U studiji se istražuje kako XR može pomoći u svakodnevnom životu ranjivih skupina, kao što su djeca i osobe s invaliditetom, kao i izazovi s kojima se suočavaju pri primjeni tih tehnologija.

Nadalje, studija uključuje priče o uspjehu o tome kako XR koristi sektorima obrazovanja i zdravstva na europskoj razini, kao i priče o uspjehu u području inženjerstva, proizvodnje i logistike. Naposljetku, u Europi se stavlja na raspolaganje istraživanje tržišta aplikacija za XR, naglašavajući njihov društveni i gospodarski učinak i utvrđujući prepreke za veću primjenu ili primjenu. 

U studiji se daju preporuke u pogledu političkih intervencija, potencijalnih područja istraživanja i inovacija na razini EU-a, čiji je cilj potpuno iskorištavanje mogućnosti i koristi koje tehnologije XR-a mogu ponuditi pojedincima i europskim poduzećima, posebno onima koji djeluju u sektorima zdravstva i obrazovanja, te društvu u cjelini.

Studija (ref.: studija br.: VIGIE 2021/0505) Komisija je naručila da bolje dokumentira potencijal, društvene koristi i učinak proširene stvarnosti kako bi se potaknula šira primjena XR-a u Europi.