Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikacija

Informativni članak: Zajednička jedinica za kibersigurnost

Komisija je predložila osnivanje nove Zajedničke jedinice za kibersigurnost kako bi se riješio problem sve većeg broja velikih zlonamjernih kiberincidenata koji utječu na život poduzeća i građana diljem Europske unije. Zajednička jedinica za kibersigurnost nastoji okupiti zajednice za kibersigurnost u platformu za poticanje suradnje i omogućiti postojećim mrežama da ostvare svoj puni potencijal.

Preuzimanja

Factsheet Joint Cyber Unit + Infographic + Main actors
Preuzimanje