Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call document | Publikacija

NAJČEŠĆA PITANJA: Europski digitalnoinovacijski centri

Pronađite odgovore na svoja pitanja o europskim digitalnoinovacijskim centrima i programu Digitalna Europa.

FAQ: European Digital Innovation Hubs

Cilj je ovog dokumenta dati odgovore na najčešća pitanja povezana s europskim digitalnoinovacijskim centrima u okviru programa Digitalna Europa. Njime se ne zamjenjuju Uredba o digitalnoj Europi, program rada za digitalnu Europu za razdoblje 2021. 2022. i tekst poziva na podnošenje prijedloga, koji su službena upućivanja.
Europska komisija ne može se smatrati odgovornom ni za jedno od stajališta iznesenih u ovom dokumentu.

Za posebna pitanja obratite se na CNECT-DIH@ec.europa.eu.

Preuzmite dokument s najčešćim pitanjima (.pdf)