Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikacija

Izvješće o primjeni Direktive o radu Orphana

Cilj je Direktive o djelima iz Orhana promicati digitalizaciju i zakonit internetski pristup unutar EU-a djelima siročadi (tj. djelima kao što su knjige, časopisi, filmovi čiji nositelji prava nisu poznati ili se ne mogu nalaziti) sadržanima u zbirkama javno dostupnih knjižnica, obrazovnih ustanova, muzeja, kao i u zbirkama arhiva, ustanova za filmsku i audio baštinu te arhiva javnih organizacija za radiodifuziju diljem EU-a.

Direktivom se od Komisije zahtijeva da izvijesti o tome treba li proširiti njezino područje primjene i procijeni potrebu za prijedlogom o izmjeni Direktive. Kako bi pripremila postojeći radni dokument službi, Komisija se oslonila na informacije iz različitih izvora, posebno na neovisnu studiju o primjeni Direktive o djelima siročadi, koja je objavljena uz ovaj radni dokument službi Komisije.

Radni dokument službi Komisije podnesen je Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

U izvješću se zaključuje da u ovoj fazi nema potrebe za preispitivanjem Direktive ili predlaganjem drugih mjera. Službe Komisije nastavit će pratiti primjenu Direktive o djelima siročadi zajedno s drugim relevantnim instrumentima EU-a za digitalizaciju i širenje kulturne baštine.

Više podataka