Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikacija

Direktiva o pristupačnosti interneta – izvješća o praćenju

Direktivom o pristupačnosti interneta od država članica zahtijeva se da svake tri godine izvješćuju o rezultatima svojih aktivnosti praćenja. Države članice objavile su izvješća iz prvog razdoblja praćenja na svojim nacionalnim internetskim stranicama.

Tim od četiri osobe pogledao grafikone i dijagrame na stolu

Države članice moraju redovito obavješćivati Europsku komisiju o provedbi Direktive o pristupačnosti interneta.

Svake tri godine moraju objaviti izvješće o ishodu praćenja i o provedbenim aktivnostima. 

Prva takva službena izvješća povezana su u nastavku. Taj će se popis ažurirati nakon što Komisija primi dodatne obavijesti.

Budući da države članice sastavljaju i objavljuju izvješća, Komisija nije odgovorna za njihov sadržaj ili dostupnost.

Imajte na umu da su izvješća na nacionalnim jezicima država članica. Radi lakšeg snalaženja dostupan je strojni prijevod(*) na engleski jezik.

Sljedeći niz izvješća očekuje se u prosincu 2024.

Države članice navedene su u nastavku službenim protokolarnim redoslijedom (alfabetski redoslijed na jezicima država članica).

Ako pronađete netočne informacije, obratite se na adresu CNECT-WAD@ec.europa.eu.

(*) Strojno prevođenje u potpunosti je automatizirano i ne uključuje ljudsku intervenciju. Europska komisija ne jamči točnost i ne preuzima nikakvu odgovornost za moguće pogreške. Neki sadržaji (kao što su slike itd.) možda neće biti prevedeni zbog tehničkih ograničenja sustava.

Upotreba strojnog prevođenja na portalu Europa.eu

(**) Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije predviđeno je prijelazno razdoblje koje je završilo 31. prosinca 2020. Tijekom prijelaznog razdoblja pravo Unije, uz nekoliko iznimaka, primjenjivalo se na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj.

Contributor

cnect-wad-team@ec.europa.eu