Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikacija

Internetski seminar o alatu za procjenu digitalnog zrelosti

Internetski seminar održan je 12. siječnja kako bi se predstavio konačni upitnik o Aktu o digitalnim tržištima i prateći priručnik za korisnike. Tijekom ovog internetskog seminara predstavljena je metodologija za procjenu digitalne zrelosti klijenata europskih centara za digitalne inovacije.

Uvođenjem programa Digitalna Europa financirat će se nova generacija europskih digitalnoinovacijskih centara kako bi se ubrzala digitalna transformacija MSP-ova, poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i organizacija javnog sektora diljem EU-a. Imajući to na umu, napredak u digitalnoj zrelosti svakog primatelja EDIH-a mjerit će se s pomoću novog alata za procjenu digitalnog zrelosti (.pdf).  Upotreba alata bit će obvezna za EDIH u svojim intervencijama s MSP-ovima kako bi se osigurala odgovarajuća usporedivost i objedinjavanje podataka na regionalnoj/nacionalnoj razini/razini EU-a za potrebe zahtjeva za izvješćivanje utvrđenih u programu Digitalna Europa.

Tijekom sesije detaljno je predstavljen završni upitnik koji će se provesti te su sudionici obaviješteni o tome kada i kako bi se trebao upotrebljavati.  Predstavljen je i novi priručnik za Akt o digitalnim tržištima (.pdf).

Dnevni red događanja:

  • Alat za praćenje politika za zajednicu europskih centara za digitalne inovacije
  • Najnovija kretanja u Aktu o digitalnim tržištima
  • Moduli, dimenzije i pitanja Akta o digitalnim tržištima + pitanja i odgovori
  • Evaluacijski kriteriji za Akt o digitalnim tržištima, rezultati i pokazatelji + pitanja i odgovori
  • Europski centri za digitalne inovacije i Inovacijski radari + pitanja i odgovori
  • Priručnik za DMA i IR za europske centre za digitalne inovacije + pitanja i odgovori
  • Završne napomene

Prezentacija (.pdf) i snimanje

Related content

Internetski seminar o alatu za procjenu digitalnog zrelosti

Event | 12 siječnja 2022

Internetski seminar održat će se 12. siječnja od 10:00 do 12:00 sati po srednjoeuropskom vremenu kako bi se predstavio konačni upitnik o Aktu o digitalnim tržištima i prateći korisnički priručnik. Tijekom ovog internetskog seminara predstavit će se metodologija za procjenu digitalne zrelosti klijenata europskih centara za digitalne inovacije.