Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

10,000 inovacija koje financira EU s tržišnim potencijalom sada je vidljivije i dostupnije potencijalnim ulagačima

Inovacijski radar, najveći repozitorij inovacija koje financira EU s tržišnim potencijalom, dosegnuo je značajnu prekretnicu od 10,000 inovacija na platformi.

Slide showing the Innovation Radar logo and text 10k innovations analysed

European Commission

Cilj Inovacijskog radara, koji je pokrenut 2015., jest da svi, a posebno ulagači, mogu lako otkriti rezultate financiranja EU-a za inovacije. EU sada podupire relevantne timove u traženju kapitala za rast od privatnih ulagača putem potpornih mjera koje financira EU, kao što je Dealflow.eu, u kojima se aktivno upotrebljava inovacijska Radarska inteligencija. Kao rezultat toga, inovatori koje podupire Sporazum već su prikupili više od 300 milijuna EUR kapitala od njegova pokretanja 2020.

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel izjavila je:

Inovacijski radar okupio je na jednom mjestu tisuće inovacija u znanosti i tehnologiji koje financira EU, što ih čini dostupnijima poduzetnicima i ulagačima te jača njihov poslovni potencijal. Taj rastući obavještajni podaci vrijedan su alat u okviru naših napora za približavanje rezultata istraživanja tržištu i poticanje inovacija.

Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište, izjavio je:

Kao vodeća sila u području istraživanja i inovacija, EU ima mnoštvo najsuvremenijih projekata koji proizlaze iz njegova financiranja. Inovacijski radar moćan je alat koji nam omogućuje praćenje tih revolucionarnih kretanja i utvrđivanje sljedeće generacije industrijskih predvodnika EU-a, čime se osigurava naša konkurentnost na globalnom tržištu.

Inovacijski radar već je analizirao rezultate jedne četvrtine svih istraživačkih i inovacijskih aktivnosti pokrenutih u okviru programa Obzor 2020. Ti su projekti primili više od 10 milijardi eura financijskih sredstava EU-a.

Više podataka

Platforma Inovacijskog radara 

Dodatne informacije i priče o uspjehu