Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikacija

Odluka Komisije o pridruživanju Ukrajine radu BEREC-a

Komisija je danas donijela Odluku o ovlašćivanju nacionalnog regulatornog tijela Ukrajine odgovornog za elektroničke komunikacije za sudjelovanje u BEREC-u, Tijelu europskih regulatora za elektroničke komunikacije („BEREC”) i Uredu BEREC-a te agenciji koja podupire BEREC.

EU i Ukrajina surađuju na osiguravanju cjenovno pristupačne prekogranične komunikacije od početka rata u Ukrajini. Povezivost je imala ključnu ulogu u omogućavanju da izbjeglice koje bježe ostanu povezane s ljudima kod kuće i u inozemstvu. BEREC je podupirao Komisiju i pratio situaciju. Današnjom odlukom omogućit će se stabilan razvoj suradnje.

U Sporazumu o pridruživanju između Ukrajine i EU-a obvezali su se surađivati na usklađivanju zakonodavstva Ukrajine sa zakonima EU-a o elektroničkim komunikacijama, u kojem BEREC ima važnu ulogu. Sporazumom se promiče suradnja između ukrajinskog nacionalnog regulatornog tijela i nacionalnih regulatora u državama članicama EU-a. Omogućivanjem bliskije suradnje i razmjene najboljih praksi, sudjelovanje ukrajinskog nacionalnog regulatornog tijela u radu BEREC-a i Ureda BEREC-a također će olakšati to usklađivanje.

O BEREC-u

BEREC posebno nastoji osigurati dosljednu provedbu regulatornog okvira za elektroničke komunikacije u Europskoj uniji. BEREC ima važnu ulogu u pomaganju i savjetovanju Komisije i nacionalnih regulatornih tijela EU-a o pitanjima elektroničke komunikacije, posebno putem svojih mišljenja i smjernica. Također savjetuje Komisiju u vezi s pripremom relevantnih zakonodavnih inicijativa. Ured BEREC-a decentralizirana je agencija koja uglavnom podupire rad BEREC-a.

BEREC i Ured BEREC-a otvoreni su za sudjelovanje nacionalnih regulatornih tijela izvan EU-a koja su u tu svrhu sklopila sporazume s Unijom. Trenutačno Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija, kao i zemlje EGP-a mogu sudjelovati u radu BEREC-a i Ureda BEREC-a. Sporazum o pridruživanju s Ukrajinom omogućuje njezino sudjelovanje.

Više informacija