Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Autorska prava: Komisija poziva države članice da poštuju propise EU-a o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu

Komisija je zatražila od Austrije, Belgije, Bugarske, Cipra, Češke, Danske, Estonije, Grčke, Španjolske, Finske, Francuske, Hrvatske, Irske, Italije, Litve, Luksemburga, Latvije, Poljske, Portugala, Rumunjske, Švedske, Slovenije i Slovačke da dostave informacije o tome kako se pravila iz Direktive o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (Direktiva (EU) 2019/790) prenose u njihovo nacionalno pravo.

" "

Europska komisija zatražila je i od Austrije, Belgije, Bugarske, Cipra, Češke, Estonije, Grčke, Španjolske, Finske, Francuske, Hrvatske, Irske, Italije, Litve, Luksemburga, Latvije, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovenije i Slovačke da dostave informacije o prenošenju Direktive (EU) 2019/789 o internetskim televizijskim i radijskim programima u njihovo nacionalno zakonodavstvo.

Budući da prethodno navedene države članice nisu priopćile nacionalne mjere za prenošenje ili su to učinile samo djelomično, Komisija je danas odlučila pokrenuti postupke zbog povrede upućivanjem službenih opomena.

Cilj je dviju direktiva modernizirati propise EU-a o autorskim pravima i omogućiti potrošačima i stvarateljima da na najbolji način iskoriste digitalni svijet. Njima se jača položaj kreativnih industrija, omogućuje veća digitalna upotreba u ključnim područjima društva i olakšava distribucija radijskih i televizijskih programa diljem EU-a.

Rok za prenošenje tih direktiva u nacionalno zakonodavstvo bio je 7. lipnja 2021. Te države članice imaju rok od dva mjeseca da odgovore na dopise i poduzmu potrebne mjere. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija može odlučiti uputiti obrazložena mišljenja.