Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Autorska prava: Komisija poziva Češku da u potpunosti prenese propise EU-a o autorskim pravima u nacionalno zakonodavstvo

Komisija je danas odlučila uputiti dva obrazložena mišljenja Češkoj jer je nije obavijestila o mjerama prenošenja u skladu s dvjema direktivama, prvo u pogledu autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određene internetske prijenose (Direktiva (EU) 2019/789) i, drugo, o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (Direktiva (EU) 2019/790).

©GettyImages

Cilj je tih dviju direktiva modernizirati propise o autorskim pravima za potrošače i stvaratelje kako bi se što bolje iskoristio digitalni svijet. Njima se štite nositelji prava iz različitih sektora te se potiče stvaranje i optjecaj sadržaja veće vrijednosti. Korisnicima omogućuju bolji izbor sadržaja snižavanjem transakcijskih troškova i olakšavanjem distribucije radijskih i televizijskih programa diljem EU-a. Nakon što je rok za prenošenje istekao 7. lipnja 2021., Komisija je 23. srpnja 2021. pokrenula postupak zbog povrede slanjem službenih opomena državama članicama koje nisu obavijestile o potpunom prenošenju tih dviju direktiva. Danas poslana obrazložena mišljenja dio su šireg paketa povreda zbog toga što države članice nisu u potpunosti prenijele te dvije direktive; Komisija je 19. svibnja 2022. uputila obrazložena mišljenja deset država članica zbog neobavješćivanja o nacionalnim mjerama za prenošenje Direktive (EU) 2019/789 i 13 država članica u vezi s Direktivom (EU) 2019/790. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije.

Današnja dva obrazložena mišljenja: