Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Kibernetička sigurnost: prema snažnijim sposobnostima EU-a za učinkovitu operativnu suradnju, solidarnost i otpornost

Komisija predlaže uredbu za suzbijanje kiberprijetnji i kiberincidenata.

Cybersecurity lock red and blue colours

@Just_Super-E+

Komisija je 18. travnja 2023. donijela prijedlog Akta o kibernetičkoj solidarnosti EU-a radi jačanja kibersigurnosnih kapaciteta u EU-u. Poduprijet će se otkrivanje kibersigurnosnih prijetnji i kiberincidenata i svijest o njima, ojačati pripravnost kritičnih subjekata te ojačati solidarnost, usklađeno upravljanje krizama i kapaciteti za odgovor na njih u svim državama članicama.

Aktom o kibernetičkoj solidarnosti uspostavljaju se kapaciteti EU-a za povećanje otpornosti i reakcije Europe na kiberprijetnje, uz istodobno jačanje postojećeg mehanizma suradnje.  Pridonijet će osiguravanju sigurnog i zaštićenog digitalnog okruženja za građane i poduzeća te zaštiti kritičnih subjekata i ključnih usluga, kao što su bolnice i javne komunalne službe.

Komisija je u okviru Europske godine vještina 2023. predstavila i Akademiju za vještine u području kibersigurnosti kako bi se osigurao koordiniraniji pristup smanjenju nedostatka talenata u području kibersigurnosti, što je preduvjet za jačanje otpornosti Europe. Akademija će objediniti razne postojeće inicijative usmjerene na promicanje vještina u području kibersigurnosti i staviti ih na raspolaganje na internetskoj platformi, čime će se povećati njihova vidljivost i povećati broj kvalificiranih stručnjaka za kibersigurnost u EU-u.

Komisija je danas predložila i ciljanu izmjenuAkta o kibersigurnosti kako bi se omogućilo buduće donošenje europskih programa certifikacije za „sigurnosne usluge kojima se upravlja”.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton izjavio je:

Danas se obilježava prijedlog europskog kiberštita. Kako bismo djelotvorno otkrili, odgovorili i oporavili se od kibersigurnosnih prijetnji velikih razmjera, ključno je da znatno i hitno ulažemo u kapacitete u području kibersigurnosti. Akt o kibernetičkoj solidarnosti ključna je prekretnica u našem putu prema postizanju tog cilja.”

Više informacija

Priopćenje za medije

Zakon o kibernetičkoj solidarnosti

Akt o kibernetičkoj solidarnosti EU-a

Uredba EU-a o kibernetičkoj solidarnosti

Informativni članak o kibernetičkoj solidarnosti EU-a

Izmjena 

Predložena izmjena Akta o kibersigurnosti EU-a

Akt EU-a o kibersigurnosti

Akademija EU-a za vještine u području kibersigurnosti

Akademija EU-a za vještine u području kibersigurnosti

Komunikacija o Akademiji za vještine u području kibersigurnosti

Informativni članak Akademije EU-a za vještine u području kibersigurnosti