Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Paket o povredama iz prosinca: Komisija poziva Rumunjsku da poštuje propise EU-a o autorskim pravima

Komisija je odlučila uputiti dodatnu službenu opomenu Rumunjskoj jer su njezina nacionalna pravila o upravljanju pravima na glazbena djela u suprotnosti s propisima EU-a o autorskim pravima.

photo of a person holding a white sheet of paper with copyright sign on it

iStock Photo Getty Images plus

Komisija je prvi put pokrenula postupak zbog povrede slanjem službene opomene rumunjskim tijelima 8. prosinca 2017. kada je osporila upotrebu obveznog kolektivnog ostvarivanja prava za priopćavanje glazbenih djela javnosti. Rumunjska je u siječnju 2019. izmijenila svoje zakonodavstvo kako bi omogućila kolektivno licenciranje s proširenim učinkom. Komisija smatra da se ovom izmjenom ne rješava u potpunosti prvotno utvrđena povreda prava EU-a. Nadalje, nova pravila nisu u skladu s člankom 12. Direktive (EU) 2019/790, kojim se usklađuju uvjeti pod kojima države članice mogu predvidjeti mehanizme kolektivnog licenciranja s proširenim učinkom. Rumunjska tijela imaju rok od dva mjeseca da odgovore na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti obrazloženo mišljenje.

Više informacija o propisima EU-a o autorskim pravima:

  •  Direktiva2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu
  • Direktiva (EU) 2019/790 o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu