Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikacija

Digitalni dan 2021.: Europa treba ojačati internetsku povezivost s globalnim partnerima

Na Digitalni dan 2021. 25 država članica te Island i Norveška obvezali su se na jačanje internetske povezivosti između Europe i njezinih partnera u Africi, Aziji, europskom susjedstvu, zapadnom Balkanu i Latinskoj Americi potpisivanjem deklaracije „Europski podatkovni pristupnici kao ključni element digitalnog desetljeća EU-a”.

Države članice i Komisija uskladit će svoje napore kako bi poduprle ulazne točke za međunarodni internetski promet u Europi ili europske podatkovne pristupnike. Poboljšanjem infrastrukture koja povezuje Europu s tim regijama omogućit će se Europi da ponudi više podatkovnih usluga. Istodobno europski partneri mogu imati koristi od sigurne obrade podataka zahvaljujući snažnim standardima EU-a za zaštitu podataka. 

Internetska povezivost između EU-a i globalnih partnera: ključ za digitalno desetljeće

Komisijini ciljevi digitalnog desetljeća uključuju jačanje europskih globalnih partnerstava i cilj im je uspostaviti fond za digitalnu povezivost kako bi se potaknula strateška ulaganja u međunarodne mreže povezivosti. Jačanjem veza između Europe i njezinih globalnih partnera promicat će se europske norme i standardi te pomoći u oblikovanju globalnih rješenja.

Kako bi se poboljšala međunarodna povezanost, države članice i Komisija obvezuju se da će:

  • jačanje međunarodnih partnerstava za povezivost
  • pružanje usluga pohrane i obrade podataka u EU-u partnerima izvan Europe
  • poboljšanje podmorskih kabelskih mreža
  • uspostaviti satelitsku povezivost
  • osiguravanje sigurnih i zaštićenih mreža povezivosti

Bolja infrastruktura i partnerstva za globalnu povezivost

U izjavi o pristupnicima za podatke države članice obvezuju se na usklađivanje svojih nacionalnih inicijativa kako bi se usredotočile na jačanje međunarodne povezivosti. Na primjer, države članice mogu se koristiti Mehanizmom za oporavak i otpornost za oblikovanje domaćih mreža EU-a uzimajući u obzir međunarodnu strategiju. Osim toga, države članice obvezuju se na blisku suradnju s industrijom, civilnim društvom i razvojnim institucijama radi promicanja snažnijeg angažmana EU-a u međunarodnim digitalnim partnerstvima.

Istodobno su države članice pozvale Komisiju da podupre ciljeve međunarodne povezivosti. Komisija bi trebala preispitati trenutačne kapacitete i potrebe međunarodne povezivosti, kao i buduće prognoze. Komisija bi posebno trebala izraditi pregled dostupnih infrastruktura za povezivost (zemaljski, podmorski i svemirski) izvan Europe te razviti bolje razumijevanje protoka podataka između Europe i drugih dijelova svijeta.

Raširene i snažne internetske veze: uloga podmorskih kabela i satelitskih mreža

Podmorski kabeli ključni su za održavanje eksponencijalnog povećanja internetskog prometa. Za jednu od njih internetski promet preko Atlantika udvostručit će se svake dvije godine. Nova, sigurna podmorska infrastruktura kabela može služiti sve većem protoku podataka u Africi, Aziji i Latinskoj Americi. Države članice i Komisija poboljšat će upravljanje različitim komunikacijskim mrežama i infrastrukturom te istodobno osigurati jačanje kibersigurnosti.

Sateliti imaju važnu ulogu u povezivanju EU-a i ostatka svijeta. Svemirska povezivost može dopuniti podmorske kabelske mreže kako bi se osiguralo da Europa ostane povezana u svakom trenutku, proširila povezivost u područjima s nedostatnom pokrivenošću ili uopće nije pokrivena te osigurala dodatna kibersigurnost. Države članice surađivat će s Komisijom na osmišljavanju i razvoju inicijative za sigurnu povezivost u svemiru. U Europi se nalazi vodeća svjetska satelitska industrija koja bi mogla stvoriti globalnu satelitsku širokopojasnu mrežu.

Zemlje potpisnice Izjave

Države članice EU-a potpisnice su: Austrija, Belgija, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Grčka, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska i Švedska. Izjavu su potpisali i Island i Norveška.  

Okolnosti spora

Digitalna suverenost Europe i globalna konkurentnost ovise o snažnim i sigurnim mrežama unutarnje i vanjske povezivosti. Obje će dimenzije biti ključne za ostvarivanje ciljeva digitalnog desetljeća Europe. Otporna povezivost u Europi stup je uspješne digitalne transformacije. Komisija blisko surađuje i s državama članicama na poboljšanju povezivosti unutar EU-a, posebno na uvođenju naprednih mreža, kao što su svjetlovodne mreže i mreže 5G, primjerice razvojem događaja nakon Preporuke o paketu instrumenata za povezivost. U međuvremenu, podmorski kabelski sustav EllaLink, koji sufinancira EU i koji će postati operativan u nadolazećim mjesecima, ojačat će platformu za pristup podacima između EU-a i Atlantika koja povezuje Europu s Latinskom Amerikom.
 

Izjava o pristupnicima podataka