Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Program Digitalna Europa: Komisija objavila pozive na ulaganje 200 milijuna EUR u digitalnu tehnologiju

Komisija je u okviru programa rada za razdoblje 2021. 2022. objavila treći niz poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa Digitalna Europa u vrijednosti od 200 milijuna EUR.

slide showing four people holding electronic devices and text Digital Europe Programme

European Commission

Pozivi su otvoreni za poduzeća, javne uprave i druge subjekte iz država članica EU-a, zemalja EFTA-e/EGP-a i pridruženih zemalja. U ta će se sredstva uložiti 170 milijuna EUR u podatkovne prostore, razviti platformu za umjetnu inteligenciju kako bi se poduzećima i javnim upravama omogućio jednostavan pristup pouzdanim alatima umjetne inteligencije u Europi, infrastrukturi računalstva u oblaku (engl. cloud-to-edge) te ulaganju u specijalizirane obrazovne programe u području naprednih digitalnih tehnologija. Rok za te pozive je 24. siječnja 2023. Otvoren je i novi poziv na podnošenje prijedloga za europske digitalnoinovacijske centre s dodatnih 30 milijuna EUR. Centri smješteni diljem Europe podupirat će privatna poduzeća, uključujući MSP-ove i novoosnovana poduzeća, i javni sektor u njihovoj digitalnoj transformaciji.  Rok za ovaj poziv je 16. studenoga 2022. Više informacija o podnošenju zahtjeva za bespovratna sredstva za te pozive na podnošenje prijedloga dostupno je na internetu. Daljnji pozivi u okviru programa rada za razdoblje 2021. 2022. bit će objavljeni u nadolazećim tjednima.