Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Kohezijska politika EU-a: Više od 1,5 milijuna projekata koje financira EU dostupno je na novoj javnoj platformi

Komisija je ovog tjedna pokrenula javnu internetsku platformu „Kohesio” na kojoj se prikupljaju sve informacije o više od 1,5 milijuna projekata u svih 27 država članica koji se od 2014. financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Kohezijskog fonda i Europskog socijalnog fonda (ESF).

graphic showing a person with a Virtual Reality set and a laptop with data displayed and in the background a village in the mountains

European Commission

To je prvi put da se stvara i stavlja javnosti na raspolaganje takva sveobuhvatna platforma s podacima o projektima, koja će biti dostupna na svim jezicima EU-a. Za njezinu uspostavu potrebna je bila bliska suradnja s upravljačkim tijelima u državama članicama ili regijama jer kohezijskim projektima upravljaju nacionalna i regionalna tijela.

Cjelokupno priopćenje za javnost

Platforma Kohesio

Kohezijski forum