Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikacija

Države članice EU-a obvezuju se da će predvoditi zelenu digitalnu transformaciju

26 država članica te Norveška i Island potpisali su izjavu o ubrzanju upotrebe zelenih digitalnih tehnologija u korist okoliša. Uvodit će i ulagati više zelenih digitalnih tehnologija kako bi se postigla klimatska neutralnost i ubrzala zelena i digitalna tranzicija u prioritetnim sektorima u Europi, primjerice upotrebom fondova NextGenerationEU i InvestEU.

Potpisnici Deklaracije o zelenoj i digitalnoj transformaciji EU-a poduzet će mjere na nacionalnoj razini u sljedećim područjima:

 • Uspostava digitalnog blizanaka Zemlje kako bi se pomoglo u praćenju klimatskih promjena;
 • Stavljanje podataka na raspolaganje u zajedničkim europskim podatkovnim prostorima;
 • Podupiranje uvođenja zelenih digitalnih rješenja kojima se ubrzava dekarbonizacija energetskih mreža, omogućuje precizna poljoprivreda, smanjuje onečišćenje, suzbija gubitak bioraznolikosti i optimizira učinkovitost resursa;
 • Predvoditi energetski učinkovita rješenja umjetne inteligencije;
 • Pomoći gradovima da postanu zeleniji i digitaliziraniji;
 • Upotreba tehnologija za povećanje energetske učinkovitosti zgrada;
 • Podupiranje pametnih i održivih sustava mobilnosti;
 • Upotreba digitalnih putovnica za proizvode za praćenje i praćenje proizvoda kako bi se poboljšala kružnost i održivost;
 • Promicanje ekološki dizajniranih proizvoda i pristupačnih digitalnih javnih usluga;
 • Doprinos upotrebi klimatski neutralne, održive i energetski učinkovite europske infrastrukture oblaka i lanaca blokova;
 • Predložiti dozvole za uvođenje mreža i podatkovnih centara koji su u skladu s najvišim standardima okolišne održivosti;
 • Učiniti zelenu javnu nabavu općenito standardnom opcijom;
 • Razvoj hardverskih tehnologija male snage;
 • Upotreba programa financiranja EU-a i privatnog vlasničkog kapitala za potporu novoosnovanim europskim poduzećima i MSP-ovima u području zelene tehnologije

Potpisnici će redovito ocjenjivati ostvareni napredak i uključiti ga u tekuće aktivnosti praćenja koje provodi Komisija. Doprinijet će i zajedničkom repozitoriju najboljih praksi i iskustava za provedbu Deklaracije.

Zemlje potpisnice Izjave

Sljedeće zemlje potpisale su Deklaraciju povodom Digitalnog dana 2021.: Austrija, Belgija, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Norveška i Island. Hrvatska i Mađarska potpisale su izjavu nakon Digitalnog dana 2021.

Pozdravili su i Deklaraciju novoosnovane europske zelene digitalne koalicije koju je danas potpisalo 26 poduzeća. 

Okolnosti spora

Klimatske promjene i uništavanje okoliša predstavljaju egzistencijalnu prijetnju Europi i svijetu. Pametna uporaba čistih digitalnih tehnologija može poslužiti kao ključni pokretač djelovanja u području klime i okolišne održivosti. Digitalna tranzicija te pametnija i zelenija upotreba tehnologija pomoći će Europi da postane prvi klimatski neutralan kontinent do 2050., što je ključni cilj europskog zelenog plana. Tehnologija može poboljšati energetsku i resursnu učinkovitost, olakšati kružno gospodarstvo i dovesti do bolje raspodjele resursa; smanjiti emisije, onečišćenje, gubitak biološke raznolikosti i uništavanje okoliša. Istodobno, sektor IKT-a mora osigurati ekološki prihvatljiv dizajn i uvođenje digitalnih tehnologija. Današnje izjave temelje se na zaključcima Vijeća EU-a iz prosinca 2020. o digitalizaciji u korist okoliša. Pilot-projektom Europskog parlamenta podupirat će se aktivnosti Europske zelene digitalne koalicije kasnije ove godine, a financirat će ga i njime će upravljati Europska komisija.

Za više informacija

Informativni članak: Potpora zelenoj tranziciji

Povezani dokumenti

Izjava o zelenoj i digitalnoj transformaciji EU-a

Preuzimanja

Declaration on A Green and Digital Transformation of the EU
Preuzimanje