Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Europski akt o slobodi medija: Komisija predlaže pravila za zaštitu medijskog pluralizma i neovisnosti u EU-u

Europska komisija danas je donijela europski akt o slobodi medija, novi skup pravila za zaštitu medijskog pluralizma i neovisnosti u EU-u.

slide showing a circle with a microphone and text European Media Freedom Act

European Commission

Predložena uredba uključuje, među ostalim, zaštitne mjere protiv političkog uplitanja u uredničke odluke i protiv nadzora. Naglasak je stavljen na neovisnost i stabilno financiranje javnih medija, kao i na transparentnost vlasništva nad medijima i dodjelu državnog oglašavanja. Njome se utvrđuju i mjere za zaštitu neovisnosti urednika i otkrivanje sukoba interesa. Naposljetku, aktom će se riješiti pitanje koncentracije medija i osnovati novi neovisni Europski odbor za medijske usluge, koji će se sastojati od nacionalnih medijskih tijela. Komisija je donijela i dopunsku preporuku za poticanje unutarnjih zaštitnih mjera za uredničku neovisnost.

Cjelokupno priopćenje za javnost

Related content