Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Prvi pozivi na podnošenje prijedloga u okviru programa Digitalna Europa objavljuju se u području digitalne tehnologije i europskih digitalnoinovacijskih centara

Komisija je ovog tjedna najavila prvi niz poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa Digitalna Europa. To je uslijedilo nakon donošenja programa rada kojima se gotovo 2 milijarde EUR dodjeljuje za ulaganja usmjerena na napredak u digitalnoj tranziciji.

logo of the Digital Europe Programme

Pozivi su otvoreni za poduzeća, organizacije i javne uprave iz država članica EU-a, kao i za subjekte iz drugih zemalja pridruženih programu Digitalna Europa.

Ta će bespovratna sredstva biti usmjerena na ulaganje više od 415 milijuna EUR u računalstvo u oblaku u infrastrukturu na rubu mreže, podatkovne prostore, umjetnu inteligenciju, kvantnu komunikacijsku infrastrukturu, za unapređenje digitalnih vještina ljudi i projekte kojima se promiče sigurniji internet, borba protiv seksualnog zlostavljanja djece i dezinformacija do kraja 2022.

Prvi poziv na podnošenje prijedloga otvoren je i za uspostavu i uvođenje mreže europskih digitalnoinovacijskih centara (EDIH). Ti će centri podupirati privatna poduzeća, uključujući MSP-ove i novoosnovana poduzeća, te javni sektor u njihovoj digitalnoj transformaciji.  

Više informacija o podnošenju zahtjeva za bespovratna sredstva u okviru ovog skupa poziva na podnošenje prijedloga