Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Global Gateway: EU, Latinska Amerika i Karibi u Kolumbiji pokreću digitalni savez EU-a i LAC-a

Dana 14. ožujka u Bogoti u Kolumbiji pokrenut je digitalni savez Europske unije, Latinske Amerike i Kariba, zajednička inicijativa za promicanje antropocentričnog pristupa digitalnoj transformaciji.

Podupire se početnim doprinosom od 145 milijuna EUR iz Tima Europa, uključujući 50 milijuna EUR iz proračuna EU-a za poticanje digitalne suradnje između obiju regija.

Margrethe Vestager, izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba, izjavila je:

Želimo ojačati naš zajednički rad u ključnim digitalnim područjima. Želimo ojačati sigurne veze s partnerima iz Latinske Amerike i Kariba. Zajedno ćemo promicati našu viziju uključive, održive i antropocentrične digitalne transformacije. To se temelji na digitalnim pravima i načelima EU-a i Digitalnoj agendi eLAC-a 2024.

Više informacija:

Priopćenje za medije